Den otevřených dveří před 3 hodinami, 17.1.2022 - Již tento týden
Soutěž Finanční gramotnost před 6 dny, 11.1.2022 - Známe vítěze školního kola
Facebook Like Box

Automobily

Aktuality ze světa motorů

Přehled učebnic

 • Automobily 1 - Podvozky Jan Zdeněk, Ždánský Bronislav
 • Automobily 2 - Převody Jan Zdeněk, Ždánský Bronislav
 • Automobily 3 - Motory Jan Zdeněk, Ždánský Bronislav
 • Automobily 4 - Příslušenství Jan Zdeněk, Ždánský Bronislav

Paralelní diagnostika

Paralelní diagnostika automobilů je stejně jako sériová diagnostika moderní způsob diagnostiky motorových vozidel. Paralelní diagnostika se většinou provádí po sériové diagnostice a to především z důvodů ověření funkce snímačů nebo akčních členů, které byly z nějakého důvodu označeny sériovou diagnostiku za chybné. Pomocí paralelní diagnostiky lze odhalit takové závady, které není možné pomocí sériové diagnostiky odhalit. Typickou závadou může být zadření jehly vstřikovače. Podle sériové diagnostiky takový vstřikovač pracuje normálně, ale pomocí paralelní diagnostiky lze odhalit změny v průběhu elektrického proudu a napětí. Pro účely paralelní diagnostiky se využívá zejména automobilový osciloskop.

Paralelní diagnostika na SPŠ a OA Uherský Brod

K provádění paralelní diagnostiky používáme čtyř kanálový automobilový osciloskop HANTEK. Počet kanálů automobilového osciloskopu určuje maximální počet veličin, které lze měřit najednou. V případě našeho osciloskopu to jsou tedy až čtyři veličiny. Můžeme měřit například průběh elektrického proudu a napětí na vstřikovači, startovací proud a napětí baterie, atd.

Sériová diagnostika

Sériová diagnostika je způsob diagnostiky neboli vyhledávání závad přes řídící jednotku (ECU – Electronic Control Unit).  ECU je v podstatě počítač, jehož základní funkcí je řízení nejrůznější systémů automobilu např. činnost zapalování, dávkování paliva, ovládání stěračů, rozsvěcování světlometů atd. Další důležitou funkcí ECU je sledování činnosti jednotlivých systémů automobilu. Pro účely řízení systémů automobilu používá ECU regulační zásahy v podobě elektrických výstupů, které slouží k ovládání akčních členů. Typickými akčními členy jsou vstřikovač paliva, palivové čerpadlo, motor elektrického stahování oken apod.  Pro účely sledování funkcí systémů používá ECU nejrůznější snímače, které nejčastěji změnou elektrického odporu nebo napětí, informují ECU o činnosti jednotlivých částí systému. Typickými snímači jsou například snímač polohy škrtící klapky, lambda sonda, snímač teploty chladící kapaliny apod. Signály z jednotlivých snímačů jsou ECU vyhodnocovány a dále se používají pro výpočet elektrických výstupů např. výpočet doby vstřiku paliva, nastavení předstihu zážehu apod.

V případě, že ECU vyhodnotí signál, který přichází snímače, jako chybný např. signál má jinou než předem definovanou  hodnotu nebo signál ze snímače úplně chybí, zapíše se tento stav do paměti závad řídící jednotky. Sériová diagnostika spočívá ve vyčtení závad z paměti řídící jednotky.

Sériová diagnostika na SPŠ a OA Uherský Brod

Základní funkce sériové diagnostiky:

 • Identifikace řídicí jednotky
 • Kódování řídicí jednotky komfortním způsobem – výběrem z nabídky 
 • Čtení / mazání paměti závad - vypíše všechny závady uložené v paměti řídicí jednotky, možný výstup na tiskárnu
 • Čtení bloku naměřených hodnot - zobrazování naměřených hodnot v grafické podobě s popisem jednotlivých veličin a možností uložení grafu do souboru s libovolným názvem
 • Diagnostika akčních členů - postupný test jednotlivých výstupů řídicí jednotky
 • Přizpůsobení - slouží k individuálnímu doladění jednotlivých parametrů řídicích jednotek
 • Login / oprávnění přístupu k zabezpečeným funkcím
 • Kódování / dlouhé kódování - nastavení řídicí jednotky dle typu
 • Doplněny doporučené postupy u jednotlivých závad (výpis paměti závad)
 • Nastavení startovací dávky TDi
 • Čtení hodnoty čítače kilometrů
 • Otevření čelistí elektronické parkovací brzdy 
 • Základní nastavení škrticí klapky (Elektronika motoru) 
 • Základní nastavení ventilu AGR (Elektronika motoru)
 • Reset servisních intervalů (Přístrojový panel)
 • Přizpůsobení servisních intervalů
 • Učení klíčů a dálkových ovládání (Přístrojový panel, Imobilizér)
 • Automatické zamykání/odemykání
 • Potvrzení zamykání / odemykání
 • Aktivace / Deaktivace tempomatu
 • Přizpůsobení přístrojového panelu a ŘJ motoru
 • Kódování řídicích jednotek
 • Kódování řídicích jednotek na protokolu UDS
 • Dlouhé kódování
 • Vypnutí / Zapnutí denního svícení