Obhajoby ročníkových prací žáků oboru mechanik elektrotechnik před 20 hodinami, 21.2.2019 - Jsou chvíle, kdy pravidlo mušketýrů neplatí. Dnes každý sám za sebe.
Divadelní představení v angličtině? Levou zadní před 15 dny, 7.2.2019 - Anglicky hravě a zábavně
Facebook Like Box

Bezdomovectví v Uherském Brodě

před 1 měsícem, 16.1.2019 Noclehárna a Nízkoprahové denní centrum Charity Uherský Brod

  Čtvrtý ročník studentů oboru sociální činnost navštívil uherskobrodské zařízení sociálních služeb pro osoby bez přístřeší.

  Službou nás provedla paní vedoucí Bc. Bohumila Smutná. Uvedla že:

  Cílem nízkoprahového denního centra a noclehárny je nabízet pomoc mužům a ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit.

  Noclehárna představuje sociální zařízení pro lidi bez přístřeší, kteří chtějí přenocovat i někde jinde, než jen na ulici.

  V denním centrum je nabízeno: • poskytnutí jednoduchého jídla • možnost osobní hygieny (osprchování, oholení) • odpočinek (TV, tisk) • sociální poradenství • podpora pro posílení psychické soběstačnosti při řešení krizové situace • podpora pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci • pomoc při vyřizování dokladů a jednáních na úřadech • pomoc při vyřizování umístění do resocializačních zařízení • pomoc při zajišťování ubytování • pomoc při zajištění úvěrové jízdenky do místa trvalého bydliště.

Děkujeme.

Za SC4 Leona Kadlčková