Soutěžte s námi! před 19 dny, 1.7.2019 - Zábava na léto
Čas loučení před 5 dny, 15.7.2019 - Tábor Škola hrou aneb Týden středoškolákem je u konce
Facebook Like Box

Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií


Centra společné přípravy a výuky inovativních technologií

Podstatou projektu je spolupráce, výměna zkušeností a informací mezi školami i jejich spolupracujícími firmami, společná výuka včetně sdílení výukové techniky, metod a vybavení, dále pak přenos požadavků trhu práce na školskou teorii. Uvedené činnosti budou probíhat formou výukových technologických center, která na obou školách vzniknou a jejichž základem bude stávající vybavení, výukové podmínky a zkušenosti. Na SPŠOA UB to bude centrum pro CNC technologie, na SOŠ Nové Mesto n. Váhom centrum pro autoopravárenství. Uvedené oblasti se vždy vyučují i na partnerské škole, ale vybavení a podmínky pro výuku nedosahují takové úrovně jako u školy, která bude pro danou oblast technologickým centrem. Cílem je zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce a zvýšení uplatnitelnosti absolventů.

Rozpočet projektu je celkem 195 655,18 EUR

Příspěvek EÚ je celkem 166 306,90 EUR, z toho pro českého partnera 86 088,84 EUR a slovenského partnera 80 218,06