Erasmus + před 4 dny, 15.10.2021 - Online „výjezd“ Rumunsko 11. - 13. 10. 2021
Ročníkové práce si drží úroveň před 5 dny, 14.10.2021 - SPŠOA
Facebook Like Box

Comenius 2011-2013 T.C.T.J.

Transversal competences – Today´s solution for tomorrow´s jobs.

Vzhledem k tomu, že se již pohybujeme na evropském pracovním trhu, který je velmi otevřený a dynamický, musíme brát v úvahu průřezové kompetence jedince, které vypoví o jeho dynamičnosti. O schopnost umět propojovat různé obory, předměty, témata, která se naučil.


Myšlenka projektu je: pomáhat imaginární postavě, Evropskému dítěti = Euro kid (studentovi), rozvinout se profesně a osobnostně, tím že si projde pěti stádii:


  • Euro-kid se učí učit.
  • Euro-kid si buduje budoucnost.
  • Euro-kid se stává podnikatelem, zprostředkovatelem.
  • Euro-kid se zapojuje do potřeb společnosti.
  • Euro-kid oslavuje kulturní rozdílnost.


Všechno to jsou možnosti, které umožní studentům spolupracovat napříč Evropou a postupně vytvářet interaktivní kurz na bázi Moodlu (program), který se nazývá „Today starts the future of tomorrow´s European“ nebo-li „Dnes začíná budoucnost zítřejšího Evropana“.  Toto je jeden z výsledků celého projektu. Tento program poslouží jako didaktický pomocník a průvodce k rozvinutí transversálních kompetencí.


Transversálními kompetencemi tohoto projektu se rozumí:


  • Učím se učit.
  • Sebe-porozumění a sebe-zlepšení.
  • Iniciativa a podnikavost.
  • Mezilidské vztahy a občanské povinnosti.
  • Kulturní a umělecké vyjadřování.


Tyto kompetence se stávají jednotlivými kapitolami projektu. Každá z kapitol obsahuje teorii, přípravy, pracovní listy a testy! Materiály vytváří studenti za pomocí učitelů. Výstupem je: vytvořené „Euro-kid“, které bude schopné vykonávat vhodnou práci s propojením všech kompetencí.


Všechny práce a galerie si můžete prohlédnout na webových stránkách našeho projektu.

http://helios.paderewski.lublin.pl/wp/comenius2/.Enjoy it!

Byla to těžká, ale příjemná práce.

Těšíme se na další spolupráci.