Obhajoby ročníkových prací žáků oboru mechanik elektrotechnik před 20 hodinami, 21.2.2019 - Jsou chvíle, kdy pravidlo mušketýrů neplatí. Dnes každý sám za sebe.
Divadelní představení v angličtině? Levou zadní před 15 dny, 7.2.2019 - Anglicky hravě a zábavně
Facebook Like Box

Domácí násilí

před 1 měsícem, 16.1.2019 Prevence

Naše třída SC1, dnes řešila nepříznivou sociální situaci Jakuba

Programem dne byla teorie domácího násilí. Po ní následovala diskuze nad formami těchto situací. A také jsme sestavovali bezpečnostní plán pro oběti.

Poté následoval filmový příběh, který zobrazuje rodinu patnáctiletého Jakuba, která je poznamenána direktivním řízením otce.

Po rozboru filmu následovala práce ve skupinkách k zadaným otázkám. Skupinky se mezi sebou radily.

Nakonec vyvstala otázka:

,,Kam až situace musí zajít, aby si toho všimlo i okolí?‘‘


Za SC1 Leona Kadlčková

Děkujeme metodičce prevence Mgr. Soni Obadalové za nabídku filmu s metodikou.

.