Soutěžte s námi! před 22 dny, 1.7.2019 - Zábava na léto
Čas loučení před 8 dny, 15.7.2019 - Tábor Škola hrou aneb Týden středoškolákem je u konce
Facebook Like Box

Domácí násilí

před 6 měsíci, 16.1.2019 Prevence

Naše třída SC1, dnes řešila nepříznivou sociální situaci Jakuba

Programem dne byla teorie domácího násilí. Po ní následovala diskuze nad formami těchto situací. A také jsme sestavovali bezpečnostní plán pro oběti.

Poté následoval filmový příběh, který zobrazuje rodinu patnáctiletého Jakuba, která je poznamenána direktivním řízením otce.

Po rozboru filmu následovala práce ve skupinkách k zadaným otázkám. Skupinky se mezi sebou radily.

Nakonec vyvstala otázka:

,,Kam až situace musí zajít, aby si toho všimlo i okolí?‘‘


Za SC1 Leona Kadlčková

Děkujeme metodičce prevence Mgr. Soni Obadalové za nabídku filmu s metodikou.

.