Dramatická výchova před 7 dny, 4.5.2021 - SC3
Zdravá droga před 8 dny, 3.5.2021 - SPŠOA
Facebook Like Box

ELK - Elektrická měření

1

Základní jednotky a vztahy v el. měření

SPSOA_ELK_1_JANČ

2

Základní jednotky a vztahy v el. měření 2

SPSOA_ELK_2_JANČ

3

Základní vlastnosti měřících přístrojů

SPSOA_ELK_3_JANČ

4

Základní vlastnosti měřících přístrojů 2

SPSOA_ELK_4_JANČ

5

Principy a soustavy měřících přístrojů

SPSOA_ELK_5_JANČ

6

Zvětšování rozsahu, měřící transformátory

SPSOA_ELK_6_JANČ

7

Měření el. proudu a napětí

SPSOA_ELK_7_JANČ

8

Měření kapacity a indukčnosti

SPSOA_ELK_8_JANČ

9

Měření impedance

SPSOA_ELK_9_JANČ

10

Měření spotřeby el. energie

SPSOA_ELK_10_JANČ

11

Měření výkonu

SPSOA_ELK_11_JANČ

12

Měření charateristik polovodič.  součástek

SPSOA_ELK_12_JANČ

13

Měření parametrů elektromotoru

SPSOA_ELK_13_JANČ

14

Měření parametrů OZ a číslicových IO

SPSOA_ELK_14_JANČ

15

Elektronické měřící přístroje

SPSOA_ELK_15_JANČ

16

Vlnoměry

SPSOA_ELK_16_JANČ

17

Měření kmitočtu

SPSOA_ELK_17_JANČ

18

Měření zkreslení a činitele jakosti

SPSOA_ELK_18_JANČ

19

Snímače neelektrických veličin

SPSOA_ELK_19_JANČ

20

Měření neelektrických veličin

SPSOA_ELK_20_JANČ
1

Blokové schéma osciloskopu

SPSOA_ELK_21_JANČ

2

Vlastnosti osciloskopu

SPSOA_ELK_22_JANČ

3

Časová základna osciloskopu

SPSOA_ELK_23_JANČ

4

Zesilovače osciloskopu

SPSOA_ELK_24_JANČ

5

Zesilovače osciloskopu 2

SPSOA_ELK_25_JANČ

6

Vícekanálové osciloskopy

SPSOA_ELK_26_JANČ

7

Paměťový a vzorkovací osciloskop

SPSOA_ELK_27_JANČ

8

Digitální osciloskop

SPSOA_ELK_28_JANČ

9

Měření napětí osciloskopem

SPSOA_ELK_29_JANČ

10

Měření fázového posunu a kmitočtu

SPSOA_ELK_30_JANČ

11

Nf generátory

SPSOA_ELK_31_JANČ

12

Nf generátory 2

SPSOA_ELK_32_JANČ

13

Vf generátory s AM a FM

SPSOA_ELK_33_JANČ

14

Generátory nesinusových kmitů

SPSOA_ELK_34_JANČ

15

Ostatní měřící generátory

SPSOA_ELK_35_JANČ

16

Generátory funkcí

SPSOA_ELK_36_JANČ

17

Syntezátory a impulzové generátory

SPSOA_ELK_37_JANČ

18

Převodníky trojúhelník sínus

SPSOA_ELK_38_JANČ

19

Měření na logickém kombinačním prvku

SPSOA_ELK_39_JANČ

20

Měření amp. charakteristiky nf zesilovače

SPSOA_ELK_40_JANČ