Den otevřených dveří před 2 hodinami, 17.1.2022 - Již tento týden
Soutěž Finanční gramotnost před 6 dny, 11.1.2022 - Známe vítěze školního kola
Facebook Like Box

ICT - Informační a komunikační technologie

1

Úspěšná pr. a nástroje pro tvorbu - Pozadí

SPSOA_ICT_1_Kai_Pozadí

2

Úspěšná pr. a nástroje pro tvorbu - Písmo

SPSOA_ICT_2_Kai_Písmo

3

Vkládání objektů do prezentace - Fotografie

SPSOA_ICT_3_Kai_Fotografie

4

Vkládání objektů do pr. - Přechod snímku

SPSOA_ICT_4_Kai_Přechod snímku

5

Vlastní návrh prezentace - Animace

SPSOA_ICT_5_Kai_Animace

6

Vlastní návrh prezentace - Časování

SPSOA_ICT_6_Kai_Časování

7

Základní orientace v programu

SPSOA_ICT_7_Kai_Multisim 1

8

Zapínání simulace

SPSOA_ICT_8_Kai_Multisim 2

9

Průběh simulace

SPSOA_ICT_9_Kai_Multisim 3

10

Funkční generátor

SPSOA_ICT_10_Kai_Multisim 4

11

Osciloskop

SPSOA_ICT_11_Kai_Multisim 5

12

Bode Plotter-XBP1

SPSOA_ICT_12_Kai_Multisim 6

13

Bode Plotter-zemění

SPSOA_ICT_13_Kai_Multisim 7

14

Logic Analyzer-XLA1

SPSOA_ICT_14_Kai_Multisim 8

15

Multimetr

SPSOA_ICT_15_Kai_Multisim 9

16

Změna hodnot během simulace

SPSOA_ICT_16_Kai_Multisim 10

17

Nastavení generátoru

SPSOA_ICT_17_Kai_Multisim 11

18

Nastavení osciloskopu

SPSOA_ICT_18_Kai_Multisim 12

19

Nastavení Bode Plotteru

SPSOA_ICT_19_Kai_Multisim 13

20

Nastavení Logic Analyzeru

SPSOA_ICT_20_Kai_Multisim 14
1

Opakování učiva - architektura PC

SPSOA_ICT_1_NEL

2

Opakování - grafika

SPSOA_ICT_2_NEL

3

Popis prostředí textových editorů

SPSOA_ICT_3_NEL

4

Editace a formátování textu, styly

SPSOA_ICT_4_NEL

5

Popis prostředí textových editorů

SPSOA_ICT_5_NEL

6

Popis prostředí textových editorů

SPSOA_ICT_6_NEL

7

Popis prostředí textových editorů

SPSOA_ICT_7_NEL

8

Popis prostředí textových editorů

SPSOA_ICT_8_NEL

9

Popis prostředí textových editorů

SPSOA_ICT_9_NEL

10

Popis prostředí tabulkových editorů

SPSOA_ICT_10_NEL

11

Popis prostředí tabulkových editorů

SPSOA_ICT_11_NEL

12

Popis prostředí tabulkových editorů

SPSOA_ICT_12_NEL

13

Popis prostředí tabulkových editorů

SPSOA_ICT_13_NEL

14

Popis prostředí tabulkových editorů

SPSOA_ICT_14_NEL

15

Popis prostředí tabulkových editorů

SPSOA_ICT_15_NEL

16

Popis prostředí tabulkových editorů

SPSOA_ICT_16_NEL

17

Popis prostředí tabulkových editorů

SPSOA_ICT_17_NEL

18

Počítačová síť, připojení k síti

SPSOA_ICT_18_NEL

19

Počítačová síť, topologie sítě

SPSOA_ICT_19_NEL

20

Počítačová síť, rozdělení sítí

SPSOA_ICT_20_NEL
1

Informace, práce s informacemi

SPSOA_ICT_1_NSD

2

Informační zdroje

SPSOA_ICT_2_NSD

3

Historie internetu

SPSOA_ICT_3_NSD

4

Jak internet funguje

SPSOA_ICT_4_NSD

5

Domény, IP adresy

SPSOA_ICT_5_NSD

6

Možnosti připojení do internetu

SPSOA_ICT_6_NSD

7

E-mail, organizace a plánování času

SPSOA_ICT_7_NSD

8

Chat, messenger, videokonference, telefonie, FTP

SPSOA_ICT_8_NSD

9

Počítačové sítě, historie a dělení sítí

SPSOA_ICT_9_NSD

10

Další dělení počítačových sítí podle velikosti a vlastností

SPSOA_ICT_10_NSD

11

Aktivní a pasivní síťové prvky

SPSOA_ICT_11_NSD

12

Topologie počítačových sítí

SPSOA_ICT_12_NSD

13

Vyhledávání v internetu

SPSOA_ICT_13_NSD

14

Sítě - opakování I

SPSOA_ICT_14_NSD

15

Sítě - opakování II

SPSOA_ICT_15_NSD

16

Internet - opakování I

SPSOA_ICT_16_NSD

17

Grafické programy I

SPSOA_ICT_17_NSD

18

Grafické programy II

SPSOA_ICT_18_NSD

19

Grafické programy III

SPSOA_ICT_19_NSD

20

Grafické programy IV

SPSOA_ICT_20_NSD
21

MS EXCEL 2010 - opakování I

SPSOA_ICT_21_NSD

22

MS EXCEL 2010 - opakování II

SPSOA_ICT_22_NSD

23

MS EXCEL 2010 - opakování III

SPSOA_ICT_23_NSD

24

MS EXCEL 2010 - opakování IV

SPSOA_ICT_24_NSD

25

MS EXCEL 2010 - opakování V

SPSOA_ICT_25_NSD

26

ACCESS - opakování I

SPSOA_ICT_26_NSD

27

ACCESS - opakování II

SPSOA_ICT_27_NSD

28

ACCESS - opakování III

SPSOA_ICT_28_NSD

29

MS WORD 2010 - opakování I

SPSOA_ICT_29_NSD

30

MS WORD 2010 - opakování II

SPSOA_ICT_30_NSD

1

WORD – ZÁKLADY 1

SPSOA_ICT_1_JEŘ

2

WORD ZÁKLADY 2

SPSOA_ICT_2_JEŘ

3

WORD – ZÁKLADY 3

SPSOA_ICT_3_JEŘ

4

WORD – ZÁKLADY 4

SPSOA_ICT_4_JEŘ

5

WORD – ZÁKLADY 5

SPSOA_ICT_5_JEŘ

6

WORD – ZÁKLADY 6

SPSOA_ICT_6_JEŘ

7

O POČÍTAČÍCH – ZÁKLADY

SPSOA_ICT_7_JEŘ

8

WORD – ZÁKLADY 8

SPSOA_ICT_8_JEŘ

9

INTERNET – ZÁKLADY

SPSOA_ICT_9_JEŘ

10

PC – ZÁKLADY

SPSOA_ICT_10_JEŘ