Soutěžte s námi! před 19 dny, 1.7.2019 - Zábava na léto
Čas loučení před 5 dny, 15.7.2019 - Tábor Škola hrou aneb Týden středoškolákem je u konce
Facebook Like Box

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje


Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Cílem projektové části Polytechnika je propojit polytechnické vzdělávací aktivity středních škol se základními a mateřskými školami, realizovat volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ, realizovat programy vzájemného učení, zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve vztahu k polytechnickému vzdělávání.

Cílem aktivity Pedagogické kabinety je vytvořit pracovní skupiny pedagogů ZŠ, SŠ a akademických pracovníků sloužících k předávání zkušeností, dobrých praxí, metodik a realizovat pravidelně metodické kabinety.

Aktivity realizované na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod v rámci části Polytechnika:

-          sdílení dílen pro žáky ZŠ (ruční zpracování materiálů, pájení, robotika aj.),

-          volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (exkurze, výukové programy, příměstské

            tábory, 

            odpolední kroužky,

-          volnočasové aktivity pro žáky SŠ,

-          praxe žáků gymnaziálních oborů v dílnách a odborných učebnách,

-          aktivity pro děti v MŠ,

-          vzdělávání pedagogických pracovníků

Při realizaci aktivit bude škola spolupracovat s pěti MŠ, jedenácti ZŠ z Uherského Brodu a okolních obcí a s Gymnáziem J. A. K. Uherský Brod.

Předkladatelem projektu je Zlínský kraj. Naše škola je partnerem pro realizaci projektové části Polytechnika a Pedagogické kabinety.     

Období realizace:           1. 4. 2018 – 31. 8. 2020