Chceš se stát našim žákem? Čti dál... před 13 dny, 13.10.2020 - Jednoduše a přehledně
Je to tady! Elektrikáři jsou cool... před 12 dny, 14.10.2020 - Řemeslo je cool
Facebook Like Box

Informace k přijímacímu řízení


Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022 ještě nejsou v tuto chvíli k dispozici. Sledujte prosím tuto stránku.

Prozatím se můžete podívat na průběh v loňském roce viz níže.
Informace k přijímacímu řízení

ke vzdělávání do 1. ročníku na středních školách ve Zlínském kraji

pro školní rok 2020/2021

Podávání přihlášek


Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy v termínech: do 2. března 2020.

Do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole.

Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference.

V rámci jednotné zkoušky koná uchazeč písemné přijímací zkoušky dvakrát:

- v prvním stanoveném termínu koná uchazeč test jednotné zkoušky ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,

- ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.


Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole


Ředitel střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna 2020, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě.

V tomto termínu ředitel školy stanoví a zveřejní:

  • jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče
  • přijímací zkoušky se budou konat formou jednotných testů z předmětů Matematika a Jazyk český
  • přijímací zkoušky se budou konat :  I.  termín  14. 4. 2020, II. termín  15. 4. 2020.
  • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna.


Zápisový lístek


K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.)

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.Tiskopisy: