Soutěžte s námi! před 19 dny, 1.7.2019 - Zábava na léto
Čas loučení před 5 dny, 15.7.2019 - Tábor Škola hrou aneb Týden středoškolákem je u konce
Facebook Like Box

Když je nemocná duše

před 3 měsíci, 29.4.2019 Kroměříž

   Kroměřížská psychiatrická nemocnice vždy dokázala obhájit svou nezastupitelnost v péči o duševně nemocné na Moravě. Svědčí to o její nesmírné vitalitě dané především obětavou prací zaměstnanců a vysokou odbornou úrovní poskytované zdravotní péče. Po celou dobu své existence si stále udržovala jedno z předních míst mezi ostatními léčebnami v celé naší republice.

    SC1 a SC2 měla možnost návštěvy zařízení. Exkurzí nás provázel Pavel Přikryl, vedoucí CP PNKM.

Za třídy SC1 a SC2 Leona Kadlčková