Přidej se k nám! SPŠ před 4 hodinami, 24.5.2019 - Poznej nás blíž, stačí jeden klik
Přidej se k nám! OA před 4 hodinami, 24.5.2019 - Poznej nás blíž, stačí jeden klik
Facebook Like Box

Když je nemocná duše

před 25 dny, 29.4.2019 Kroměříž

   Kroměřížská psychiatrická nemocnice vždy dokázala obhájit svou nezastupitelnost v péči o duševně nemocné na Moravě. Svědčí to o její nesmírné vitalitě dané především obětavou prací zaměstnanců a vysokou odbornou úrovní poskytované zdravotní péče. Po celou dobu své existence si stále udržovala jedno z předních míst mezi ostatními léčebnami v celé naší republice.

    SC1 a SC2 měla možnost návštěvy zařízení. Exkurzí nás provázel Pavel Přikryl, vedoucí CP PNKM.

Za třídy SC1 a SC2 Leona Kadlčková