Formule 1 na naší škole před 3 dny, 17.1.2018 - Sebastiana Vettela ovšem nepotkáte
Dokumentární drama ve Slováckém divadle před 10 dny, 10.1.2018 - SC3 navštívila v pátek 5. 1. 2018 Slovácké divadlo
Žádné akce k zobrazení
Facebook Like Box

Mezinárodní spolupráce

Comenius - Projekty Partnerství škol

Nabízejí žákům, studentům a učitelům z různých zemí možnost zpracovávat společně zajímavá témata související se životem v jednotlivých partnerských zemích a s výukou na daném typu škol. Jejich cílem je rozvoj osobnosti, jazykových dovedností a klíčových kompetencí všech účastníků projektu. O grant mohou požádat základní, mateřské a střední školy (včetně škol speciálních, uměleckých a odborných) zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci.

Zdroj:http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=19

NAEP-logo        NAEP

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013 (Program celoživotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci.

Zdroj: http://www.naep.cz/

Kdo se může přihlásit do projektu?

Každý žák naší školy má možnost být součástí mezinárodního projektu. Poté co je projekt schválen NAEP, žáci jsou vyzváni k účasti na projektu. Nic však není zadarmo, tudíž každý zúčastněný žák musí spolupracovat a plnit úkoly, které jsou obsahem projektu. Za dobře vykonanou práci je odměněn návštěvou cizí země, při které poznává její kulturu, lidi a životní styl studentů zahraniční střední školy. Dostává příležitost si vyzkoušet své jazykové dovednosti v praxi. Veškeré náklady hradí Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.