Dramatická výchova před 7 dny, 4.5.2021 - SC3
Zdravá droga před 8 dny, 3.5.2021 - SPŠOA
Facebook Like Box

Naše škola získala nejprestižnější ocenění Ministerstva školství ČR

před 3 roky, 5.4.2018 Praha

Naší škole se dostalo té nejvyšší pocty v podobě ocenění ředitele školy, PaedDr. Rostislava Šmída, který se stal jedním ze 40 pedagogů vyznamenaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Stalo se tak při příležitosti Dne učitelů ve Valdštejnském paláci, který je sídlem Senátu ČR. Medaile, která je nejvyšším možným oceněním v oblasti školství v naší zemi, se uděluje již 26 let a může ji získat pouze pedagogický, výchovný, vědecký nebo umělecký pracovník, který se zasloužil zcela mimořádným způsobem o pokrok, zajištění či zlepšení podmínek v oblasti výchovy a vzdělávání.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod se tak díky filozofii a následnému prosazování a zavádění řady vzdělávacích a investičních programů současného ředitele školy provždy zapsala do historie České republiky. Dalšími z uvedených důvodů tohoto významného ocenění bylo i získávání finančních prostředků z privátní sféry či „…poskytování kvalitního vzdělání nejen pro žáky školy, ale i ostatních škol v regionu a veřejnosti, takže škola působí jako přirozené centrum vzdělávání celého Uherskobrodska.“ (zdroj: webové stránky MŠMT)

Tímto bychom chtěli jménem vedení školy, pedagogů i žáků panu řediteli pogratulovat a poděkovat mu za veškerou dosavadní práci a úsilí, díky kterému povznesl úroveň školy, a tím tak poskytl žákům i zaměstnancům kvalitní vzdělávací a pracovní podmínky.

AJé