Již tento týden před 5 dny, 22.11.2021 - Těšíme se na Vás
Máme vítěze před 3 dny, 24.11.2021 - Olympiáda v anglickém jazyce
Facebook Like Box

Navštívili jsme popovickou slévárnu

před 8 roky, 20.3.2014  Sluneční brýle podmínkou. Tuto jedinou instrukci jsme dostali před exkurzí do firmy Přesné odlitky s.r.o., která sídlí v nedalekých  Popovicích.  Již z názvu firmy je patrné, které technologii jsme se při návštěvě rozhodli přijít „na kloub“. Firma se zabývá výrobou menších sérií odlitků, především pro české odběratele, a klade důraz na vysoký podíl poctivé ruční práce.


Hned u vstupní brány se nás ujal pan Silvestr Dědek, jednatel společnosti, a ve velmi přátelské atmosféře s námi absolvoval celý výrobní proces. Seznámili jsme se s výrobou voskového modelu, s jeho umístěním na vtokovou soustavu, s výrobou i sušením samonosné skořepiny.  Mohli jsme spatřit vytavení vosku, přes lití až po čištění hotových odlitků.


I když jsme postup odlévání korozivzdorné oceli sledovali z bezpečné vzdálenosti přes skla slunečních brýlí, připadali jsme si spíš jak v dobře vyhřáté sauně.  Práce s kovem o teplotě vyšší než 1600 °C je sama o sobě velmi zajímavá, my jsme však ještě navíc měli možnost sledovat, jak rychle kus ocelového polotovaru projde roztavením v elektrické indukční peci, odlitím do skořepiny a následnou fází tuhnutí až po odstranění  formovací směsi. Jako bonus jsme získali informace o „jádru“ indukční pece - měděné indukční cívce, kterou na vlastní oči hned tak někde neuvidíme. Pan jednatel nám různé zajímavosti ochotně vysvětloval do nejmenších podrobností.

Dopoledne rychle uteklo a my všichni jsme si opět potvrdili dobře známé, že „lépe jednou vidět, než desetkrát slyšet“.


Děkuji vedení firmy za umožnění exkurze, zajímavou odbornou přednášku a všem zaměstnancům za trpělivost, když jsme se jim během práce občas trochu připletli do cesty.


                                                                                                                Jménem třídy S2 Petra Janíčková