Hurá! Letní příměstský tábor se blíží před 2 dny, 10.8.2020 - 17. - 21. srpna 2020
Úspěšnost našich studentů u maturit převálcovala celostátní průměry před 2 měsíci, 26.6.2020 - Letošní maturanti se vyznamenali
Facebook Like Box

Obhajoby ročníkových prací

před 2 roky, 11.6.2018 Třeťáci oboru Strojírenství zvládli velkou událost

Již pátým rokem se na naší škole konají obhajoby dlouhodobé odborné práce našich strojařů. Jedná se o téměř roční soustavnou práci, při které naši žáci projeví své schopnosti, především pečlivost, snahu samostatně pracovat, zdolávat postupně všechny úkoly související s tvorbou práce a na závěr tuto práci dokáží prezentovat před svými spolužáky.

Letošní práce byly velmi rozmanité a v mnohém poučné nejen pro žáky, ale i pro učitele. Můžeme jmenovat tvorbu učebních pomůcek, programování CNC strojů, práce z oblasti automatizace, kalibrace, metrologie, soutěž F1 ve školách, tvorbu výkresové dokumentace pro odborný výcvik a mnohé další.

Že se našim žákům podařilo své zadání splnit s radostí a úsměvem, to dokládá i přiložená fotografie pořízená po obhajobách.

Děkuji všem třeťákům za pečlivou přípravu a velmi pěkné obhajoby a rovněž děkuji všem učitelům v pozicích vedoucích ročníkových prací, kteří byli po celý rok nápomocni nejen radou.

Za předmětovou komisi oboru Strojírenství Petra Janíčková