Maturity vrcholí před 3 dny, 21.5.2019 - Krůček od vytouženého cíle
Prima školení od Primy před 8 dny, 16.5.2019 - Exkurze
Facebook Like Box

Obhajoby ročníkových prací

před 12 měsíci, 11.6.2018 Třeťáci oboru Strojírenství zvládli velkou událost

Již pátým rokem se na naší škole konají obhajoby dlouhodobé odborné práce našich strojařů. Jedná se o téměř roční soustavnou práci, při které naši žáci projeví své schopnosti, především pečlivost, snahu samostatně pracovat, zdolávat postupně všechny úkoly související s tvorbou práce a na závěr tuto práci dokáží prezentovat před svými spolužáky.

Letošní práce byly velmi rozmanité a v mnohém poučné nejen pro žáky, ale i pro učitele. Můžeme jmenovat tvorbu učebních pomůcek, programování CNC strojů, práce z oblasti automatizace, kalibrace, metrologie, soutěž F1 ve školách, tvorbu výkresové dokumentace pro odborný výcvik a mnohé další.

Že se našim žákům podařilo své zadání splnit s radostí a úsměvem, to dokládá i přiložená fotografie pořízená po obhajobách.

Děkuji všem třeťákům za pečlivou přípravu a velmi pěkné obhajoby a rovněž děkuji všem učitelům v pozicích vedoucích ročníkových prací, kteří byli po celý rok nápomocni nejen radou.

Za předmětovou komisi oboru Strojírenství Petra Janíčková