Dny otevřených dveří za 13 dnů, 2.12.2018 - [Těšíme se na Vás]
Strojaři z druháku navštívili Alucast před 4 dny, 15.11.2018 - Cestou necestou: ČD, ČSAD, pěší túra…
Facebook Like Box

Obhajoby ročníkových prací

před 5 měsíci, 11.6.2018 Třeťáci oboru Strojírenství zvládli velkou událost

Již pátým rokem se na naší škole konají obhajoby dlouhodobé odborné práce našich strojařů. Jedná se o téměř roční soustavnou práci, při které naši žáci projeví své schopnosti, především pečlivost, snahu samostatně pracovat, zdolávat postupně všechny úkoly související s tvorbou práce a na závěr tuto práci dokáží prezentovat před svými spolužáky.

Letošní práce byly velmi rozmanité a v mnohém poučné nejen pro žáky, ale i pro učitele. Můžeme jmenovat tvorbu učebních pomůcek, programování CNC strojů, práce z oblasti automatizace, kalibrace, metrologie, soutěž F1 ve školách, tvorbu výkresové dokumentace pro odborný výcvik a mnohé další.

Že se našim žákům podařilo své zadání splnit s radostí a úsměvem, to dokládá i přiložená fotografie pořízená po obhajobách.

Děkuji všem třeťákům za pečlivou přípravu a velmi pěkné obhajoby a rovněž děkuji všem učitelům v pozicích vedoucích ročníkových prací, kteří byli po celý rok nápomocni nejen radou.

Za předmětovou komisi oboru Strojírenství Petra Janíčková