Naše škola slaví 70 let před 6 dny, 29.11.2021 - Oslavujte s námi
Dny otevřených dveří před 5 dny, 30.11.2021 - Vyšlo to...
Facebook Like Box

Ocenění nejlepších studentů ředitelem školy

před 4 roky, 24.4.2018 Nejlepší z nejlepších pro rok 2018

Výborné studijní výsledky, mimořádné sportovní výkony, úspěchy na nejrůznějších soutěžích, reprezentace školy či práce pro třídní kolektiv. To a mnohé další bylo důvodem včerejšího setkání ředitele školy s žáky nominovanými na toto tradiční ocenění.

V tomto roce bylo oceněno celkem 52 žáků. Svou trofej si převzali za doprovodu slov plných uznání a chvály přímo z rukou ředitele školy PaedDr. Rostislava Šmída a jeho zástupce Ing. Petra Maťka.

Níže se dočtete jména všech úspěšných žáků, včetně důvodů jejich ocenění.

Všem NEJLEPŠÍM ŽÁKŮM ŠKOLY pro rok 2018 ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

     SC1

Vendula Daňková a Markéta Štědronská - za vynikající prospěch

VS1

Eliška Kalužová – za vynikající studijní výsledky (nejlepší prospěch ve třídě) a za zodpovědný přístup ke studiu
Simona Brhlíková - vynikající studijní výsledky, zodpovědný přístupke studiu, šéfredaktorka ve školním časopise

S1A

Jakub Surý -  za výborný prospěch

Petr Ulčík -  za práci pro třídní kolektiv

S1B

Okénka Jan – za vyznamenání v 1. pololetí a za kvalitní a spolehlivou přípravu na výuku

Herdin Dimitrij – za vyznamenání v 1. Pololetí, za aktivitu ve výucea bohatý přehled o probíraných odborných problematikách

ME1A

Lukáš Zaduban - za výborný prospěch

ME1B

Pavel Hájek - za dobré studijní výsledky, práci pro kolektiv a ochotu pomáhat

KE1

Kožela Martin – za prospěch s vyznamenáním (1,5)

Černák Radim – za velmi dobrý prospěch (1,6)

K1

Nikola Konečná - výborný studijní prospěch

KS1

Jiří Vašíček - prospěch s vyznamenáním (1,4)
Václav Husařík - prospěch s vyznamenáním (1,5)

P1

Bohdan Myhas - výborný prospěch (1,3)

S2A

Libor Kubiš - za výborný prospěch a vzorné plnění všech studijních povinností

S2B

Vojtěch Herman - za prospěch s vyznamenáním a práci pro třídní kolektiv (akademie, studentská rada)

Jiří Janeska - za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích (florbal, futsal…)

SC2

Sabina Mičulková - za celkovou zodpovědnost a svědomitost při plnění svých povinností a hlavně za aktivní práci pro třídu i školu (nácvik vystoupení na ples i školní akademii) a další práci pro třídu
Michaela Hlavatá - za vynikající prospěch (1,2)

ME2

Jan Holba - za vynikající prospěch (1,07)

Dušan Kratochvíl - za vynikající prospěch (1,21)

OK2

Radek Kobzinek a Tomáš Hamšík - za vynikající prospěch

    KE2

Filip Polách - za dobré studijní výsledky a příkladný přístup k práci v odborném výcviku

KS2

Marek Zemčík (strojní mechanik), kvůli jeho:

- pracovitosti,

- spolehlivosti,

- výbornému hodnocení na dílnách (od 1. ročníku po současnost si drží známku "výborně"),

- nekonfliktnosti (žádnému napomenutí za celou školní docházku)

P2

--------

OA3

Adriana Martinická - za výborný prospěch (1,0) a práci pro třídu
František Fojtík - za reprezentaci školy (Erasmus, ples)

SC3

Štěpánka Kohoutková - za nejlepší prospěch za celé studium a za opakovanou pomoc při prezentaci školy
Sára Drblíková - za pravidelnou účast ve sportovních soutěžích

S3

Petr Kalus - za vynikající prospěch (1,1)
Robin Jurásek - za prospěch s vyznamenáním a účast v projektech Formule 1 a preventivním programu - tzn. peer aktivity
Martin Botek - za prospěch s vyznamenáním a prezentaci školy na burzách středních škol

ME3A

Roman Popelka - za vynikající prospěch (1,00) a výrazné zlepšení prospěchu proti dřívějším ročníkům
Filip Bimka - za vítězství ve školním kole Olympiády v JA
Martin Zajíček - dlouhodobě velmi dobrý prospěch (1,29; vyznamenání)

ME3B

Adama Trtka - za prospěch s vyznamenáním (za výborné studijní výsledky)

KE3

Jan Výstup - výborné studijní výsledky během tříletého studia, obětavou práci pro třídní kolektiv a neutuchající zájem o vzdělání

KS3

Tibor Pešek - z důvodu výborného prospěchu po celou dobu studia

OA4

Terezie Durďáková a Denisa Tymonová – za dlouhodobý výborný prospěch
Kateřina Hrabalová - za práci pro třídní kolektiv

SC4

Aneta Fialová - za vynikající prospěch a práci pro třídní kolektiv, za účast v krajském kole Olympiády v českém jazyce
Tereza Rachůnková - za práci pro třídní kolektiv a pomoc při propagaci školy během celého studia

S4

Josef Zaduban - za vynikající studijní výsledky v průběhu studia

Tomáš Kautský - za vynikající studijní výsledky v průběhu studia

ME4A

Lukáš Macháček a Pavel Horký - oba za velmi dobrý prospěch

ME4B

Vít Štědronský - za práci pro třídní kolektiv a reprezentaci školy na burzách škol
Michal Zemánek - za dobrý prospěch (1,4)
Jiří Machýček - za dobrý prospěch (1,4)