Naše škola slaví 70 let před 6 dny, 29.11.2021 - Oslavujte s námi
Dny otevřených dveří před 5 dny, 30.11.2021 - Vyšlo to...
Facebook Like Box

Ocenění nejlepších žáků ředitelem školy 2017

před 5 roky, 10.4.2017 Letos po osmnácté


Výborné studijní výsledky, mimořádné sportovní výkony, úspěchy na nejrůznějších soutěžích, reprezentace školy či práce pro třídní kolektiv. To a mnohé další bylo důvodem pátečního setkání ředitele školy s žáky nominovanými na ocenění.

V tomto roce si naše uznání získalo celkem 45 žáků. Ti si svou trofej převzali přímo z rukou ředitele, a to za doprovodu pochvalných slov a díků. Nechyběla ani burcující motivace k dalšímu navýšení ambicí a cílů.

Níže se dočtete jména všech úspěšných žáků, včetně důvodů jejich ocenění.

Všem NEJLEPŠÍM ŽÁKŮM ŠKOLY pro rok 2017 ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!SC1

Adéla Rubešová - nejlepší prospěch ve třídě, velmi aktivně se zapojuje do práce pro třídu a odpovědně plní i úkoly nad rámec svých povinností

S1A

Libor Kubiš - výborný prospěch, vzorné plnění studijních povinností, příkladné chování

S 1B

Vojtěch Herman - výborné studijní výsledky a reprezentace školy v okresním kole olympiády z anglického jazyka

Vojtěch Krakovič - za dobré studijní výsledky a přístup ke školním povinnostem

ME 1A

Jan Holba - výborné výsledky ve studiu

ME 1B

Dušan Kratochvíl - vynikající studijní výsledky, průměr 1,0

KE 1

Radim Sláma - za dobré studijní výsledky, přístup ke školním povinnostem a práci pro třídu

OK1

Radek Kobzinek - za dobré studijní výsledky a přístup ke školním povinnostem
Tomáš Hamšík - za dobré studijní výsledky a přístup ke školním povinnostem

KS 1

Michal Beníček - za stále výborný prospěch z ODV (od počátku září jen jedničky)

P1

Tomáš Pečiva - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu

OA2

Adriana Martinická - prospěch s vyznamenáním a práce pro třídu, reprezentace školy

Petra Velčovská - prospěch s vyznamenáním a reprezentace školy

SC2

Štěpánka Kohoutková - nejlepší prospěch ve třídě (vyznamenání), práce pro třídu, aktivní účast na školních akcích
Markéta Ondrůšková - velmi dobrý prospěch (vyznamenání), práce pro třídu, aktivní účast na školních akcích

Sára Drblíková - velmi dobrý prospěch (vyznamenání), účast na sportovních soutěžích

S 2

Petr Kalus - vynikající studijní výsledky, průměr 1,1
Robin Jurásek - vynikající studijní výsledky, průměr 1,1
Martin Boháč - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu
Martin Juračka - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu

ME2A

Martin Zajíček - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke školním povinnostem

ME 2B

Adam Trtek  - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu


KE 2

Jan Výstup - prospěch s vyznamenáním a práce pro třídní kolektiv

KS 2

Tibor Pešek - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu

P2

Veronika Mahdalová - výborný prospěch s vyznamenáním

OA3

Tereza Durďáková a Denisa Tymonová - výborné studijní výsledky (dlouhodobé)
Kateřina Hrabalová - práce pro školu a pro třídní kolektiv

SC3

Aneta Fialová - je aktivní a spolehlivá, stará se o finance třídy, má stabilně prospěch s vyznamenáním, průměr na pololetí 3. ročníku 1,13 
Anna Kristová - od prvního ročníku prospěch s vyznamenáním, průměr na pololetí 3. ročníku 1,13

S 3

Tomáš Kautský - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu

ME3A

Jakub Kučera - účast v krajském kole soutěže ICT a práci pro třídu

ME3B

Jiří Machýček – prospěch s vyznamenáním, 1,2
Michal Zemánek - prospěch s vyznamenáním, 1,2; 3. místo v celorepublikové soutěži Perfect Challenge, účast v Robosoutěži
Michal Zrůna - prospěch s vyznamenáním, 1,4; 3. místo v celorepublikové soutěži Perfect Challenge, účast v Robosoutěži
Vít Štědronský – práce pro třídní kolektiv, reprezentace školy a účast na celostátní soutěži Profi Go

K 3

Karel Denkocy - výborné studijní výsledky po celou dobu studia

Radim Sečkář -  výborné studijní výsledky po celou dobu studia

KS 3

Bohdan Myhas - vynikající prospěch za všechny tři roky studia

OA4

Michaela Štecherová - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup po celou dobu                     studia

Karolína Vajdíková - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup po celou dobu                     studia

SC4

Tereza Matochová - vynikající prospěch, 2. místo ve školním kole Olympiády v českém jazyce
Vendula Dudová - obětavá práce pro třídní kolektiv po celou dobu studia

S 4

Lukáš Lysáček - úspěch ve strojírenské olympiádě a dobrý prospěch

ME 4

Tomáš Janečka - výborné studijní výsledky (průměr o pololetí 1,21)