Dramatická výchova před 7 dny, 4.5.2021 - SC3
Zdravá droga před 8 dny, 3.5.2021 - SPŠOA
Facebook Like Box

Plánované akce


V rámci těchto akcí pořádaných Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod (dále jen „škola“), budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Škola nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Školní rok 2019/2020

2. 9. 2019, Imatrikulace žáků 1. ročníků, SPŠOA UB

4. - 13. 9. 2019, Adaptační kurzy žáků 1. ročníků, Nivnice - Nivnická Riviéra

17. 9. 2019, Soutěž Machři roku, Praha, soutěžící žáci učebních oborů

18. 9. 2019, Otevření Univerzity 3. věku, SPŠOA UB

11. - 13. 9. 2019, Praha, výlet žáků třídy S4B, SC4

11. - 13. 9. 2019, Podepsání spolupráce školy s městem UB, úřad Uherský Brod

23. - 27. 9. 2019, Návštěva stážistů z různých zemí v rámci projektu Edison, SPŠOA UB

9. 2019, Akce Týden Sociálních služeb, třída SC2

11. 10. 2019, Projekt 72 hodin, SC1, Charita UB

10. 2019, Praha, výlet žáků třídy S4A

21. 10 – 25. 10. 2019 se v rámci odborné praxe žáků studijního oboru VES uskutečnila stáž žáka Adama Kazíka (VS3) v Poslanecké sněmovně v Praze

29. - 30. 11. 2019, Den otevřených dveří, SPŠOA UB

3. 12. 2019, exkurze třídy S3A do firmy RPC Promens ve Zlíně

15. 11. 2019, studentská akce Sametová..., SPŠOA UB, všechny třídy školy

17. 1. 2020 třídy VS1 a SC1, divadelní představení Chicago ve Slováckém divadle Uherské Hradiště

11. 12. 2019 exkurze do Vídně, exkurze se účastní žáci z různých tříd (KS1, K1, SC1, VS1, SC2, VS2, S2B, ME2, K2, VS3, ME3, S4B, ME4)


Školní rok 2018/2019

 • 27. 6. 2019, Sportovní a hudební den žáků, SPŠOA UB,

 • celodenní výlet třídy VS2 do Bojkovic, 24. 6. 2019

 • celodenní výlet třídy SC2 do lázní Luhačovice, 24. 6. 2019

 • Exkurze třídy K1 do Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě, 30. 5. 2019 v 8:55

 • Exkurze třídy K1 do Knihovny Fr. Kožíka v Uh. Brodě, 28. 5. 2019 v 8:00 

 • Ve dnech 24. - 25. 4. 2019 se uskuteční exkurze do Polska, kterou navštíví vybraní zájemci z žáků naší školy

 • Třídy VS 2 a SC 2 budou ve čtvrtek 28. 3. 2019 na exkurzi v Brně, navštíví planetárium a VIDA centrum

 • 20.12. 2018 jede OA4 do Uherského Hradiště do České spořitelny na exk urzi o bankovnictví

 • 5. 2.2018 exkurze tříd SC1 a VS1 (vrámci ZPV) do Brna, Mendlovo muzeum a pavilon Anthropos

 • 21.11.  třídy S1A a S1B výlet do Brna, Technické muzeum

 • 16. 10. 2018 exkurze třídy K1 do firmy Imtradex a Teknia

 • třídy SC4 a ME4A jedou v termínu 25. 9. - 27. 9. 2018 na exkurzi do Prahy

 • 25. až 27. září 2018 OA4 jede na exkurzi do Prahy

 • ME4B exkurze do Prahy ve dnech 9. - 11.10. 2018

 • 12. 12. 2018 se bude konat výběrový výlet do Vánoční Vídně

 • 6. 10.  - 13. 10. 2018 se koná výměnný pobyt v rámci projektu ERASMUS v Řecku

 • Exkurze Škoda Auto a Iveco 16. říjen,  17. říjen 2018, třídy S3A, S3B