Dny otevřených dveří za 13 dnů, 2.12.2018 - [Těšíme se na Vás]
Strojaři z druháku navštívili Alucast před 3 dny, 15.11.2018 - Cestou necestou: ČD, ČSAD, pěší túra…
Facebook Like Box

Přijímací zkoušky nanečisto

Pokyny a informace

POKYNY K PZN 31. 1. 2018


KAPACITA JE NAPLNĚNA

NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO  2018

           

Pro uchazeče, kteří se budou hlásit ke studiu na naší škole, nabízíme možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Termín této přijímací zkoušky nanečisto je 31. 1. 2018 od 12:50 hod. v prostorách naší školy. Zkouška se skládá, tak jako ostrá verze testů přijímacích zkoušek, z  60minutového testu z českého jazyka a literatury a 70minutového testu z matematiky.

Cílem přijímacích zkoušek nanečisto je, aby si uchazeči vyzkoušeli typy úloh a prošli si atmosférou zkoušek  na naší  střední škole. Před zahájením testů je zařazena instruktáž pro uchazeče týkající se způsobu vyplňování testů a pravidel povoleného chování, tak jak to bude i u ostré verze přijímací zkoušky. S výsledky budete seznámeni mailem.

Zájemci uhradí na místě poplatek 100 Kč,-! Tento poplatek slouží k uhrazení nákladů spojených s organizací a administrací těchto zkoušek.

Veškeré informace naleznete také na www.spsoa-ub.cz

Pokud máte o tuto zkoušku zájem, potvrďte to prosím co nejdříve e-mailem na adresu ajurenikova@spsoa-ub.cz Do mailu uveďte jméno a příjmení, datum narození, kontakt na vás-telefon a připište, na kterém pracovišti budete chtít přijímací zkoušky nanečisto vykonat – buď Nivnická nebo Předbranská a pravděpodobný obor, na který se budete hlásit. Ostré přijímací zkoušky se budou konat pro jednotlivé obory následovně. Obory Strojírenství a Mechanik elektrotechnik v budově školy na ulici Nivnická, obory Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost v budově na ulici Předbranská. Je proto vhodné si místo konání zkoušek nanečisto vybrat již s ohledem na Vaši pravděpodobnou budoucí volbu oboru.


Příklad přihlašovacích údajů:

Antonín Novák, 27. 3. 2001, 608 457 568, Nivnická, Strojírenství


Kapacita míst je omezená. Uchazeči budou upřednostněni dle pořadí přihlášení. Proto neváhejte s přihlášením!!    Po přihlášení obdržíte potvrzení o přihlášení a pokyny, popř. povolené pomůcky. Uzávěrka přihlášek je 24. 1. 2018!


Případné informace k Přijímacím zkouškám nanečisto: 

Ing. Petr Matěk, zástupce ředitele SPŠOA Uherský Brod 

Tel: 572 622960

Mail:   pmatek@spsoa-ub.cz