Cestujeme za poznáním před 1 dnem, 20.4.2018 - Exkurze
Masonova rodina se přijela podívat do Česka před 2 dny, 19.4.2018 - Rodina Winkie poprvé v Česku
Žádné akce k zobrazení
Facebook Like Box

Ročníkové práce oboru strojírenství

před 11 měsíci, 5.6.2017 Deset minut nestačí

Poslední květnový den na naší škole proběhly obhajoby ročníkových prací žáků třetích ročníků oboru strojírenství. Studenti si už na podzim vybírali z nabídky sestavené učiteli odborných předmětů téma, které je jim nejbližší. Jako obvykle byl největší zájem o tvorbu výkresové dokumentace, 3D modelů, NC programů a metrologii. Nově se objevila témata z oblasti 3D tisku a laserového skenovacího ramene. Stejně jako byla široká nabídka témat, byl velmi různorodý i přístup našich studentů. Všichni však pod pečlivým vedením dosáhli cíle své práce a k obhajobám se dostavili jako jeden muž, každý se vzorně připravenou prezentací. V časovém limitu deseti minut před svými spolužáky, pedagogy a přihlížejícími studenty druhého ročníku s nadšením a někdy i s troškou trémy ukázali, že téma ztvárnili nejen po odborné stránce, ale že svoji práci umí prodat a jednou se na pracovním trhu neztratí. Některým studentům čas určený na prezentaci nestačil, a tak sobě i ostatním spolužákům ukrátili přestávky o cenné minuty zaslouženého odpočinku.

Mezi pedagogy nejlépe hodnocené práce se zařadily tyto: Vrtací přípravek Konstantina Velicana, Kontrola součásti Petra Hlahůlka, Obsluha 3D tiskárny Štěpána Kozubíka, CNC soustružení Tomáše Kautského, Technologický postup Michala Svitáka a Základní vlastnosti technických materiálů Dominika Bartoše.

Ráda bych poděkovala především učitelům, kteří působili v pozici vedoucích ročníkových prací za čas, který věnovali tomu, aby své žáky průběžně navedli na správný postup práce a plnění dílčích úkolů, dokázali povzbudit i pochválit. Všech dvacet devět studentů nás přesvědčilo o tom, že když se chce, všechno jde.


Za předmětovou komisi strojírenství Petra Janíčková