Těšíme se na nové stážisty před 2 dny, 16.9.2019 - Trénujeme angličtinu, poznáváme jiné kultury...
Adaptační kurzy před 2 dny, 16.9.2019 - Nový start na nové škole
Facebook Like Box

Sociální činnost hraje divadlo

před 10 měsíci, 3.12.2018 Pomáhat je fajn

Třída SC4 oboru sociální činnost v minulém školním roce odstartovala akci zážitkového programu pro druhý stupeň základních škol.

V letošním školním roce převzala SC3 žezlo a pokračuje dál.

Oč se jedná, když k nám přijdou ze základek?

Třída sehrává divadelní představení v tématice nešvarů dnešní doby.

Po divadle následuje rozdělení do skupinek. Žáci postupně navštěvují šest stanovišť, která se nesou v tématice drog, násilí, šikany, xenofobie, poruch příjmů potravy a záškoláctví.

Nakonec si každý student vytvoří plán svého života a vyhodnotí jej.


Za třídy SC3 a SC4 Leona Kadlčková