Vánoční zamyšlení před 3 dny, 14.12.2018 - Pomáhat je fajn
Předvánoční Vídeň před 4 dny, 13.12.2018 - Jako v pohádce
Facebook Like Box

Spolupráce s firmami


PŘEDSTAVUJEME VÁM JEDINEČNÝ STIPENDIJNÍ PROGRAM


FIREMNÍ ŽÁCICo je podstatou?

Základem stipendijního programu Firemní žáci je ojedinělé propojení teorie s praxí. Toho jsme docílili na základě spolupráce s 24 nejvýznamnějšími firmami regionu. Základem tohoto partnerství je nejenom praxe žáků ve firmách, sladění učebních osnov s požadavky firem, ale také jedinečná podpora žáků po celou dobu studia. Ta vrcholí garancí pracovního místa, po jeho ukončení.Jaké výhody stipendijní program žákům nabízí?
Jaká je výše oborových stipendií?

Doba pobírání oborového stipendia se rovná době závazku žáka vůči firmě (dle smlouvy žáka a firmy)


*Částka označena „kraj“ se u OS i PS neváže k závazku žáka vůči firmě, tudíž ji žák v případě přerušení spolupráce s firmou nevrací!
Jaká je výše prospěchových stipendií?

Doba pobírání prospěchového stipendia se rovná době závazku žáka vůči firmě (dle smlouvy žáka a firmy)


*Částka označena „kraj“ se u OS i PS neváže k závazku žáka vůči firmě, tudíž ji žák v případě přerušení spolupráce s firmou nevrací!
Jak probíhá praxe ve firmě?

Praxe ve firmě probíhá částečně již během I. a II. ročníku. Ve III. ročníku žáci chodí na praxi do firmy pravidelně - po celou dobu školního roku.
Jaká pracovní místa nabízí?

Nabídka v příloze je platná pro školní rok 2018/2019
Kdy se můžeš stát firemním žákem?

Již od prvního ročníku studia na naší škole
V rámci kterého oboru se můžeš stát firemním žákem?

V rámci maturitních oborů strojírenství a mechanik elektrotechnik a všech učebních oborů
Jak se stát firemní žákem?

stačí:

  • vybrat firmu
  • vyplnit přiložený formulář
  • zanést formulář na sekretariát ředitele školy
  • a vyčkat na zpracování žádostiJak si správně vybrat firmu?

K tomu ti dopomůžou exkurze do firem, které škola pořádá ve spolupráci s partnerskými firmami během školního roku.
Podívej se na videa o Firemních žácích


videa k jednotlivým oborům


prezentační video za všechny obory
Prospekt ke stipendijnímu programu Firemní žáci