David Pileček získal třetí místo v celostátním kole soutěže v anglickém jazyce před 18 hodinami, 23.6.2021 - SPŠOA
Škola hrou u stojařů před 18 hodinami, 23.6.2021 - Nová školní technika se dočkala návratu studentů
Facebook Like Box

Spolupráce s firmami


PŘEDSTAVUJEME VÁM JEDINEČNÝ STIPENDIJNÍ PROGRAM


FIREMNÍ ŽÁCICo je podstatou?

Základem stipendijního programu Firemní žáci je ojedinělé propojení teorie s praxí. Toho jsme docílili na základě spolupráce s 24 nejvýznamnějšími firmami regionu. Základem tohoto partnerství je nejenom praxe žáků ve firmách, sladění učebních osnov s požadavky firem, ale také jedinečná podpora žáků po celou dobu studia. Ta vrcholí garancí pracovního místa, po jeho ukončení.Jaké výhody stipendijní program žákům nabízí?
Jaká je výše oborových stipendií?

Doba pobírání oborového stipendia se rovná době závazku žáka vůči firmě (dle smlouvy žáka a firmy).

Aktualizace stipendijního programu k 1. 1. 2019 je platná pro smlouvy uzavřené mezi firmou a žákem

od tohoto datumu!

Jaká je výše prospěchových stipendií?

Doba pobírání prospěchového stipendia se rovná době závazku žáka vůči firmě (dle smlouvy žáka a firmy).

* Pololetní prospěchové stipendium je vyplaceno jednorázově za pololetí.

Aktualizace stipendijního programu k 1. 1. 2019 je platná pro smlouvy uzavřené mezi firmou a žákem

od tohoto datumu!

Jaká pracovní místa nabízí?

Nabídka v příloze je platná pro školní rok 2020/2021
Jak praxe ve firmě probíhá?

V rámci učebních oborů může praxe probíhat ve firmě částečně již během 1. a 2. ročníku. Ve 3. ročníku žáci chodí na praxi do firmy pravidelně - po celou dobu školního roku.

V případě maturitních oborů praxe probíhá částečně během 2., 3. a 4. ročníku.
Kdy se můžeš stát firemním žákem?

Již od 1. ročníku studia na naší škole.
Nemáš vybranou firmu, ale chtěl bys pobírat oborové stipendium?

Žák má možnost v 1. ročníku pobírat oborové stipendium ve výši 300 Kč/měsíc.

(Je nutné vyplnit "Žádost o oborové stipendium pro žáky 1. ročníků")


Na konci 1. ročníku se pak žák rozhoduje pro některou z partnerských firem a stává se Firemním žákem, který pobírá veškeré výhody uvedeny viz výše.

(Je nutné vyplnit "Žádost o stipendijní program Firemní žáci") viz níže "Jak se stát Firemním žákem"

*

V případě, že se žák na konci 1. ročníku nerozhodne pro žádnou z firem, je povinen vrátit oborové stipendium v plné vyplacené výši.
V rámci kterého oboru se můžeš stát firemním žákem?

V rámci maturitních oborů strojírenství a mechanik elektrotechnik a všech učebních oborů
Jak se stát firemní žákem?

stačí:

  • vybrat firmu
  • vyplnit přiložený formulář
  • zanést formulář na sekretariát ředitele školy
  • a vyčkat na zpracování žádostiJak si správně vybrat firmu?

K tomu ti dopomůžou exkurze do firem, které škola pořádá ve spolupráci s partnerskými firmami během školního roku.
Podívej se na videa o Firemních žácích


videa k jednotlivým oborům


prezentační video za všechny obory
Prospekt ke stipendijnímu programu Firemní žáci