Na zkušenou do školky před 3 dny, 17.4.2019 - Radost v každém dětském úsměvu
Maturitní dění je v plném proudu před 4 dny, 16.4.2019 - Cesta za získáním maturitního vysvědčení nabírá obrátky
Facebook Like Box

U3V Univerzita třetího věku


Univerzita třetího věku v Uherském Brodě


„Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.“ napsal kdysi řecký filosof Aristoteles. Jeho slova platí dodnes. O to více v současné době, kdy se mnoho seniorů snaží žít aktivním způsobem života, k němuž patří i neustálé rozvíjení se a získávání nových poznatků.

Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Městem Uherský Brod plánujeme od akademického roku 2019/2020 otevřít Univerzitu třetího věku i v Uherském Brodě.

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Přihlásit se do něj mohou zájemci, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, a občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici. Ostatní zájemci starší 50 let mohou požádat o individuální posouzení své účasti na tomto vzdělávání.

Studium U3V je od obvykle dvouleté (čtyřsemestrální) s možností pokračování bez omezení. Posluchač dle svého výběru může navštěvovat zároveň i více kurzů U3V. Studijní předměty jsou dvousemestrální a studijní obory jsou čtyřsemestrální.


Podmínkou přijetí na U3V v daném akademickém roce je vyplnění závazné přihlášky a zaplacení zápisného, které je stanovena na 1200 Kč/rok. Pro zařazení do předmětu je rozhodující pořadí příchodu k zápisu.


Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má tedy výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nevzniká tak nárok na vysokoškolský titul.


Návrh nabízených kurzů v programu U3V v akademickém roce 2019/2020 je následující:

  • Psychologie
  • Člověk, stát a právo
  • Popř. jiné dle nabídky katedry UTB


Přednášky budou probíhat na půdě Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Uherském Brodě na adrese Předbranská 415, 1x za 14 dnů, vždy po 3 hodinách. Přednášky povedou akademičtí pracovníci Univerzity Tomáše Bati i odborníci z jiných vysokých škol a praxe. Zápis se uskuteční v měsíci červnu a všechny potřebné informace budou k dispozici na stránkách školy www.spsoa-ub.cz a na vývěskách.


Těšíme na setkání s Vámi.