Chceš se stát našim žákem? Čti dál... před 5 měsíci, 13.10.2020 - Jednoduše a přehledně
Hledáme posilu do našeho týmu před 15 dny, 18.2.2021 - Staňte se jedním z nás
Facebook Like Box

U3V Univerzita třetího věku


Délka studia U3V je dva roky.

Noví uchazeči se tak budou moci přihlásit až na září roku 2021, kdy se vytvoří nová skupina studentů.Univerzita třetího věku v Uherském Brodě


„Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.“ napsal kdysi řecký filosof Aristoteles. Jeho slova platí dodnes. O to více v současné době, kdy se mnoho seniorů snaží žít aktivním způsobem života, k němuž patří i neustálé rozvíjení se a získávání nových poznatků.

Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Městem Uherský Brod plánujeme od akademického roku 2019/2020 otevřít Univerzitu třetího věku i v Uherském Brodě.

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Přihlásit se do něj mohou zájemci, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, a občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici. Ostatní zájemci starší 50 let mohou požádat o individuální posouzení své účasti na tomto vzdělávání.

Studium U3V je od obvykle dvouleté (čtyřsemestrální) s možností pokračování bez omezení. Posluchač dle svého výběru může navštěvovat zároveň i více kurzů U3V. Studijní předměty jsou dvousemestrální a studijní obory jsou čtyřsemestrální.


Podmínkou přijetí na U3V v daném akademickém roce je vyplnění závazné přihlášky a zaplacení zápisného, které je stanovena na 1200 Kč/rok pro mimobrodské obyvatele. Pro pro brodské obyvatele je to 800 Kč/rok (400 Kč přispívá každému brodskému uchazeči Město Uherský Brod). Pro zařazení do předmětu je rozhodující pořadí příchodu k zápisu.


Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má tedy výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nevzniká tak nárok na vysokoškolský titul.


Návrh nabízených kurzů v programu U3V v akademickém roce 2019/2020 je

  • Psychologie, fyziologie a životní styl středního a vyššího věku
  • Kapitoly z psychologie pro život třetího věku (grafologie, trénink mozku atd.)


Přednášky budou probíhat na půdě Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Uherském Brodě na adrese Předbranská 415, 1x za 14 dnů, vždy po 2 hodinách. Přednášky povedou akademičtí pracovníci Univerzity Tomáše Bati i odborníci z jiných vysokých škol a praxe. Zápis se uskuteční v měsíci červnu a všechny potřebné informace budou do tohoto měsíce k dispozici na stránkách školy www.spsoa-ub.cz a na vývěskách.


Těšíme na setkání s Vámi.