Projekt ERASMUS+ opět začíná před 1 hodinou, 22.11.2019 - SPŠOA UB
Staň se členem týmu Erasmus+ před 2 hodinami, 22.11.2019 - SPŠOA UB
Facebook Like Box

U3V Univerzita třetího věku


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ (viz níže)

(přihlášky můžete zasílat poštou, přinést osobně, nebo zasílat naskenované e-mailem)

přihlášku je možné podat do   15. 6. 2019


Univerzita třetího věku v Uherském Brodě


„Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.“ napsal kdysi řecký filosof Aristoteles. Jeho slova platí dodnes. O to více v současné době, kdy se mnoho seniorů snaží žít aktivním způsobem života, k němuž patří i neustálé rozvíjení se a získávání nových poznatků.

Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Městem Uherský Brod plánujeme od akademického roku 2019/2020 otevřít Univerzitu třetího věku i v Uherském Brodě.

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Přihlásit se do něj mohou zájemci, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, a občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici. Ostatní zájemci starší 50 let mohou požádat o individuální posouzení své účasti na tomto vzdělávání.

Studium U3V je od obvykle dvouleté (čtyřsemestrální) s možností pokračování bez omezení. Posluchač dle svého výběru může navštěvovat zároveň i více kurzů U3V. Studijní předměty jsou dvousemestrální a studijní obory jsou čtyřsemestrální.


Podmínkou přijetí na U3V v daném akademickém roce je vyplnění závazné přihlášky a zaplacení zápisného, které je stanovena na 1200 Kč/rok pro mimobrodské obyvatele. Pro pro brodské obyvatele je to 800 Kč/rok (400 Kč přispívá každému brodskému uchazeči Město Uherský Brod). Pro zařazení do předmětu je rozhodující pořadí příchodu k zápisu.


Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má tedy výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nevzniká tak nárok na vysokoškolský titul.


Návrh nabízených kurzů v programu U3V v akademickém roce 2019/2020 je

  • Psychologie, fyziologie a životní styl středního a vyššího věku
  • Kapitoly z psychologie pro život třetího věku (grafologie, trénink mozku atd.)


Přednášky budou probíhat na půdě Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Uherském Brodě na adrese Předbranská 415, 1x za 14 dnů, vždy po 2 hodinách. Přednášky povedou akademičtí pracovníci Univerzity Tomáše Bati i odborníci z jiných vysokých škol a praxe. Zápis se uskuteční v měsíci červnu a všechny potřebné informace budou do tohoto měsíce k dispozici na stránkách školy www.spsoa-ub.cz a na vývěskách.


Těšíme na setkání s Vámi.


Doplňující Informace:

předpokládaný začátek kurzu: první týden v říjnu 2019

předpokládaná doba konání kurzu: odpolední hodiny

UPOZORNĚNÍ! Tyto informace jsou pouze orientační!