Kdo jede s námi do Anglie? před 4 dny, 19.10.2018 - Poznejte s námi další evropskou metropoli
Královskou cestou před 8 dny, 15.10.2018 - První říjnový týden zamířila naše třída S4 na tradiční třídenní exkurzi do Prahy
Facebook Like Box

ÚČ - Účetnictví

1. Riskuj - opakování učiva  (SPSOA_UC_1_BURÁ)

2. Opotřebení dlouhodobého majetku  (SPSOA_UC_2_BURÁ)

3. Účtová třída 2  (SPSOA_UC_3_BURÁ)

4. Zásoby vlastní výroby  (SPSOA_UC_4_BURÁ)

5. Účtování záloh   (SPSOA_UC_5_BURÁ)

6. Účtování mezd   (SPSOA_UC_6_BURÁ)

7. Kalkulace   (SPSOA_UC_7_BURÁ)

8. Změny rozvahových stavů   (SPSOA_UC_8_BURÁ)

9. Účtování daní   (SPSOA_UC_9_BURÁ)

10. Závěrkové účty  (SPSOA_UC_10_BURÁ)

11. Účetní uzávěrka  (SPSOA_UC_11_BURÁ)

12. Rozvahové účty  (SPSOA_UC_12_BURÁ)

13. Oceňování zásob  (SPSOA_UC_1_BURÁ)

14. Účetní doklady  (SPSOA_UC_14_BURÁ)

15. Zdroje financování  (SPSOA_UC_15_BURÁ)

16. Účtování materiálu (SPSOA_UC_16_BURÁ)

17. Daňová evidence (SPSOA_UC_17_BURÁ)

18. Pořízení dlouhodobého majetku (SPSOA_UC_18_BURÁ)

19. Vyřazení dlouhodobého majetku   (SPSOA_UC_19_BURÁ)

20. Dlouhodobý finanční majetek  (SPSOA_UC_20_BURÁ)