Erasmus + před 4 dny, 15.10.2021 - Online „výjezd“ Rumunsko 11. - 13. 10. 2021
Ročníkové práce si drží úroveň před 5 dny, 14.10.2021 - SPŠOA
Facebook Like Box

Obchodní akademie

Tento obor se pro následující školní rok NEOTEVÍRÁ

63-41-M/02

zaměření:

Marketing a multimediální komunikace


Profil absolventa

Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různých činností spojených s podnikáním, dále v oblasti peněžnictví a v asistentsko-sekretářských činnostech. Škola vytváří a rozvíjí vlastnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný výkon činností ve státních i v soukromých podnicích, v obchodních společnostech, družstvech a jiných právních formách podniku, ve sféře výroby, tuzemského i zahraničního obchodu, ve státní a veřejné správě aj. Absolventi jsou připraveni i pro práci v zahraničí.


V rámci zaměření MARKETING A MULTIMEDIÁLNÍ KOMUNIKACE získá absolvent základní znalosti marketingu podnikatelských subjektů a jejich marketingového řízení.

Seznámí se s principy zkoumání trhu, chování zákazníků i konkurence. Hlavní důraz je kladen na aplikaci marketingového průzkumu a tvorbě odpovídajícího marketingového mixu.

Studenti se seznámí s jednotlivými komunikačními nástroji, získají speciální znalosti a osvojí si četné praktické komunikační dovednosti. Absolvent dokáže zorganizovat a vést obchodní jednání s obchodními partnery, ovládá obchodní korespondenci, orientuje se v marketingové a personální komunikaci, ovládá komunikační metody na internetu. 

V rámci praktického vyučování vznikly ve 3. ročníku školního roku 2014/15 

 čtyři reklamní agenturyPOZNEJTE  NAŠI ŠKOLU

Podívejte se na krátké video, které jsme pro Vás natočili v prostředí naší školy

na téma OBCHODNÍ AKADEMIE
Spolupráce s VŠ

NOVINKA!

Stali jsme se fakultní školou Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jedním z prvořadých cílů této spolupráce je podpora zájmu našich studentů o ekonomické obory a především zkvalitnění a posilnění přípravy pro studium na vysokých školách ekonomického charakteru.