Mezinárodní cena vévody z Edinburghu před 2 dny, 24.9.2021 - SPŠOA
Lyžařský zájezd do rakouských Alp před 4 dny, 21.9.2021 - zájemci se hlaste u učitelů TV
Facebook Like Box

ZEL - Základy elektrotechniky

1

Metody řešení elektrických obvodů

SPSOA_ZEL_1_NEL

2

Magnetické vlastnosti látek

SPSOA_ZEL_2_NEL

3

Opakování učiva - mg. pole

SPSOA_ZEL_3_NEL

4

Opakování učiva - elektromagnetická indukce

SPSOA_ZEL_4_NEL

5

Opakování učiva - střídavý proud

SPSOA_ZEL_5_NEL

6

Hodnoty střídavého proudu

SPSOA_ZEL_6_NEL

7

 Jednoduché obvody střídavého proudu

SPSOA_ZEL_7_NEL

8

Střídavý proud opakování

SPSOA_ZEL_8_NEL

9

Opakování učiva - stavba hmoty

SPSOA_ZEL_9_NEL

10

Opakování učiva - vodivost materiálù

SPSOA_ZEL_10_NEL

11

Opakování učiva - zdroje el. Energie

SPSOA_ZEL_11_NEL

12

Opakování učiva - výkon, příkon

SPSOA_ZEL_12_NEL

13

Spojování rezistorů

SPSOA_ZEL_13_NEL

14

Opakování učiva - celkový odpor obvodu

SPSOA_ZEL_14_NEL

15

Opakování učiva - metoda postupného zjedn.

SPSOA_ZEL_15_NEL

16

Opakování učiva - metoda 1. a 2. KZ

SPSOA_ZEL_16_NEL

17

Opakování učiva - metoda sm. proudů

SPSOA_ZEL_17_NEL

18

Opakování učiva - děliče napětí

SPSOA_ZEL_18_NEL

19

Opakování učiva - rez. sériového obvodu

SPSOA_ZEL_19_NEL

20

Opakování učiva - rez. paralelního obvodu

SPSOA_ZEL_20_NEL


21

Práce a výkon střídavého proudu

SPSOA_ZEL_21_NEL

22

Zapojení trojfázové soustavy do hvězdy

SPSOA_ZEL_22_NEL

23

Zapojení trojfázové soustavy do trojúhelníku

SPSOA_ZEL_23_NEL

24

Trojfázová soustava

SPSOA_ZEL_24_NEL

25

Práce a výkon trojfázové soustavy

SPSOA_ZEL_25_NEL

26

Práce a výkon trojfázové soustavy - příklady

SPSOA_ZEL_26_NEL

27

Opakování  - trojfázová soustava

SPSOA_ZEL_27_NEL

28

Vedení el. proudu v pevných látkách

SPSOA_ZEL_28_NEL

29

Vedení el. proudu v kapalinách

SPSOA_ZEL_29_NEL

30

Vedení el. proudu v polovodičích

SPSOA_ZEL_30_NEL

31

Vlastní a nevlastní vodivost

SPSOA_ZEL_31_NEL

32

Vedení el. proudu v plynech

SPSOA_ZEL_32_NEL

33

Vedení el. proudu v různém prostředí

SPSOA_ZEL_33_NEL

34

Termočlánky

SPSOA_ZEL_34_NEL

35

Termistory

SPSOA_ZEL_35_NEL

36

Diody

SPSOA_ZEL_36_NEL

37

Bipolární tranzistory

SPSOA_ZEL_37_NEL

38

Unipolární tranzistory

SPSOA_ZEL_38_NEL

39

Tranzistory

SPSOA_ZEL_39_NEL

40

Polovodičové součástky

SPSOA_ZEL_40_NEL