TVS a reportáž z natáčení seriálů Řemeslo je cool... před 2 dny, 18.9.2020 - Klapka a jedem
Škola jako filmové studio před 4 dny, 16.9.2020 - Podpora řemesel
Facebook Like Box

20 + 1 důvod Proč jít studovat k nám


Nabízíme Ti:

 1. Vstřícnost a partnerský přístup
 2. Perspektivní obory
 3. Výuku se špičkovými moderními technologiemi
 4. Výuku v nadčasových odborných učebnách a dílnách
 5. Výuku pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 6. Inovativní přístup, který zohledňuje novodobé trendy
 7. Ocenění tvé snahy v rámci každoročního vyhlašování 100 nejlepších žáků školy
 8. Celorepublikově ojedinělý stipendijní program FIREMNÍ ŽÁCI, který garantuje žákům pracovní místo                 a zahrnuje další finanční výhody během studia
 9. Speciální benefity v rámci jednotlivých oborů
 10. Seznámení se s prostředím vysokých škol v rámci vzájemné spolupráce
 11. Předpoklad úspěšného složení maturitní zkoušky díky cílené předmaturitní přípravě
 12. Uplatnění na trhu práce díky propracovanému propojení teorie s praxí
 13. Mezinárodní poznávací a výměnné pobyty
 14. Vodácké, lyžařské a snowboardové kurzy
 15. Odborné exkurze a výlety
 16. Sportovní vyžití na novém víceúčelovém sportovním hřišti, ve školní tělocvičně                                                 či v posilovně
 17. Spousta zábavy na tradičních školních akcích, jako je školní ples, školní akademie, poslední zvonění, stužkovací večírek aj.
 18. Pestrou škálu zájmových kroužků
 19. Právo zasahovat do školního dění jako člen Studentské rady, která je poradním orgánem ředitele školy
 20. Přivítání Slavnostní imatrikulací a následné seznámení se spolužáky na dvoudenním Adaptačním kurzu
 21. Individuální přístup, protože na každém studentovi nám záleží


Přidej se k nám