Již tento týden před 5 dny, 22.11.2021 - Těšíme se na Vás
Máme vítěze před 3 dny, 24.11.2021 - Olympiáda v anglickém jazyce
Facebook Like Box

AJ - Anglický jazyk

1. Přítomné časy II   (SPSOA_CJ_A_1_KOS)

2. Slovosled, přítomné časy I, slovesa bez -ING  (SPSOA_CJ_A_2_KOS)

3. Otevřené otázky, pouze přítomný čas prostý, předložky, frázy  (SPSOA_CJ_A_3_KOS)

4. Intermediate verbs - slovesa s a bez -ing, slovesné vzory U1 mat. sol. Intermediade (SPSOA_CJ_A_4_KOS)

5  Maturita Solutions Intermediate U1  (SPSOA_CJ_A_5_KOS)

6. U1- Activator-slovní zásoba  (SPSOA_CJ_A_6_KOS)

7.U1- maturita sol. Pre-Intermediate  (SPSOA_CJ_A_7_KOS)

8. U2A - mat. sol. Slovní zásoba  (SPSOA_CJ_A_8_KOS)

9. U8 - mat. sol. Elementary, jídlo  (SPSOA_CJ_A_9_KOS)

10. U6 - mat. sol. Pre-intermediate  (SPSOA_CJ_A_10_KOS)

11. U1-U6 Met. Sol. Pre-Intermediate, gramatika  (SPSOA_CJ_A_11_KOS)

12. U8 Preintermediate slovní zásoba - Životní prostředí  (SPSOA_CJ_A_12_KOS)

13. U3- Preintermediate some, any, much, many,a lot of, a little, a few  (SPSOA_CJ_A_13_KOS)

14. U3vocabulary MAT.SOL. Intermediate  (SPSOA_CJ_A_14_KOS)

15. Přítomné časy a minulé časy - otevřené úlohy  (SPSOA_CJ_A_15_KOS)

16. Minulé časy - mluvení, psaní  (SPSOA_CJ_A_16_KOS)

17. Předpřítomný čas - mluvení, psaní  (SPSOA_CJ_A_17_KOS)

18. Housing  (SPSOA_CJ_A_18_KOS)

19. Sport  (SPSOA_CJ_A_19_KOS)

20. Předpřítomný čas a Minulý čas  (SPSOA_CJ_A_20_KOS)

 1. předpřítomný čas elementary  (SPSOA_CJ_A_21_KOS)
 2. předminulý čas, nepřímá řeč, kriminalita  (SPSOA_CJ_A_22_KOS)
 3. počítače, nultá podmínka  (SPSOA_CJ_A_23_KOS)
 4. škola  (SPSOA_CJ_A_24_KOS)
 5. Americká literaturea - Emily Dickison  (SPSOA_CJ_A_25_KOS)
 6. Filmy, filmový průmysl  (SPSOA_CJ_A_26_KOS)
 7. have to - muset  (SPSOA_CJ_A_27_KOS)
 8. předpřítomný čas, minulý čas II  (SPSOA_CJ_A_28_KOS)
 9. obchody a nakupování  (SPSOA_CJ_A_29_KOS)
 10. gramatika - opakování - pre-intermediate I  (SPSOA_CJ_A_30_KOS)


1. Opakování slovní zásoby 1. lekce Solutions Pre-Intermediate (SPSOA_CJ_A_1_SME)

2. Přítomné časy opakování Solutions Intermediate U1  (SPSOA_CJ_A_2_SME)

3. Gerundium a infinitiv Sol. Interm. U1 (SPSOA_CJ_A_3_SME)

4. Opakování slovní zásoby a nepřímé řeči  U6 Solutions Intermediate (SPSOA_CJ_A_4_SME)

5. Budoucí časy opakování Solutions Pre-Intermediate U6  (SPSOA_CJ_A_5_SME)

6. Slovesné vzory  Sol. Pre-Interm. U1 (SPSOA_CJ_A_6_SME)

7. Nepřímá řeč Opakování Sol. Interm. U6  (SPSOA_CJ_A_7_SME)

8. Riskuj - Opakování Spojené  království Velké Británie  (SPSOA_CJ_A_8_SME)

9. Zájmena osobní, předmětná, přivlastňovací Opakování Sol. Elementary U1  (SPSOA_CJ_A_9_SME)

10. Zájmena osobní, předmětná, přivlastňovací Opakování Sol. Elementary U1  (SPSOA_CJ_A_10_SME)

11. Nepravidelná slovesa, minulý čas prostý a průběhový Sol. Pre-Inerm. U2  (SPSOA_CJ_A_11_SME)

12. Great Britain revision  (SPSOA_CJ_A_12_SME)

13. Časova urceni pritomneho casu prosteho(Adverbs of frequency) ,

      vazba there is, there are Sol.Elementary U 2   (SPSOA_CJ_A_13_SME)

14. Vazba ´USED TO´,minule casy  Opakování Sol. Interm. U2  (SPSOA_CJ_A_14_SME)

15. Solutions Pre-Interm. UNIT 2 Grammar revision

      - opakování minulého času prostého a průběhového (SPSOA_CJ_A_15_SME)

16. Sol.Pre-Interm. Unit 2 Vocabulary revision - opakování slovní zásoby  (SPSOA_CJ_A_16_SME)

17.  1.,2. kondicionál, must, mustn´t, needn´t Unit 7,8 Sol. Pre-Intermediate  (SPSOA_CJ_A_17_SME)

18. Britská a americká literatura opakování  (SPSOA_CJ_A_18_SME)

19. Christmas revision - Vánoce opakování (SPSOA_CJ_A_19_SME)

20. Riskuj - Opakování The USA and Canada (SPSOA_CJ_A_20_SME)

21. Riskuj - Opakování Austrálie a americká města (SPSOA_CJ_A_21_SME)

22.  Sol. Pre-Interm. U1 Grammar revision - opakování gramatiky 1. lekce (SPSOA_CJ_A_22_SME)

23. Vzdělávací systém v ČR Educational system in CR (SPSOA_CJ_A_23_SME)

24. Škola - slovní zásoba School - vocabulary revision (SPSOA_CJ_A_24_SME)

25. U4 Solutions Intermediate Lidské tělo opakování  - Body and mind revision (SPSOA_CJ_A_25_SME)

26. Vocabulary revision Unit 8 Solutions Pre-Intermediate (SPSOA_CJ_A_26_SME)

27. Slovní zásoba opakování CRIME AND CRIMINALITY Solutions  Pre-Intermediate U9 (SPSOA_CJ_A_27_SME)

28. Opakování slovní zásoba The written word Sol. Pre-intermediate U 10 (SPSOA_CJ_A_28_SME)

29. Vocabulary revision Unit 7 Sol. Pre-Intermediate (SPSOA_CJ_A_29_SME)

30. Američtí prezidenti opakování (SPSOA_CJ_A_30_SME)

31. Minulý čas - BE a CAN, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves U 6,7 Solutions Elementary

     (SPSOA_CJ_A_31_SME)

32. Shopping and services (SPSOA_CJ_A_32_SME)

33. Sol. Pre-Interm. U4 Adjectives, comparative, superlative (SPSOA_CJ_A_33_SME)

34. British kings and queens revision (SPSOA_CJ_A_34_SME)

35. USA revision (SPSOA_CJ_A_35_SME)

36. American cities and NY revision (SPSOA_CJ_A_36_SME)

37. Solutions Intermediate U1 vocabulary revision (SPSOA_CJ_A_37_SME)

38. Solutions Pre-Intermediate U5 Present perfect and past simple (SPSOA_CJ_A_38_SME)

39. Práce, zaměstnání - slovní zásoba tématu (SPSOA_CJ_A_39_SME)

40. Zdraví - slovní zásoba tématu (SPSOA_CJ_A_40_SME)   


1. Popis lidí (SPSOA_CJ_A_1_NOV)

2. Volný čas a životní styl  (SPSOA_CJ_A_2_NOV)

3. Minulé časy (SPSOA_CJ_A_3_NOV)

4. Mezilidské vztahy (SPSOA_CJ_A_4_NOV)

5. Slovesné vzory  (SPSOA_CJ_A_5_NOV)

6. Cestování, dovolená (SPSOA_CJ_A_6_NOV)

7. Sloveso být, zájmena  (SPSOA_CJ_A_7_NOV)

8. Přítomný čas prostý (SPSOA_CJ_A_8_NOV)

9. Předložky místa (SPSOA_CJ_A_9_NOV)

10. Sloveso have, has (SPSOA_CJ_A_10_NOV)

11. Condicionály (SPSOA_CJ_A_11_NOV)

12. minulý čas, some, any, much ,many,a little (SPSOA_CJ_A_12_NOV)

13. zero, first and second conditional (SPSOA_CJ_A_13_NOV)

14. Nepřímá řeč  (SPSOA_CJ_A_14_NOV)

15. Zahrada a dům  (SPSOA_CJ_A_15_NOV)

16. Present perfect affirmative (SPSOA_CJ_A_16_NOV)

17. vztažné věty (SPSOA_CJ_A_17_NOV)

18. nepravidelná slovesa (SPSOA_CJ_A_18_NOV)

19. nakupování (SPSOA_CJ_A_19_NOV)

20. modální slovesa (SPSOA_CJ_A_20_NOV)


1. První podmínková věta (SPSOA_CJ_A_1_KŘI) 1. Psaní - základní informace k písemnostem (SPSOA_CJ_A_1_PVLK)
 2. Psaní - článek (SPSOA_CJ_A_2_PVLK)
 3. Psaní - vypravování (SPSOA_CJ_A_3_PVLK)
 4. Australia (SPSOA_CJ_A_4_PVLK)
 5. Psaní - instrukce (SPSOA_CJ_A_5_PVLK)
 6. Psaní - popis osoby (SPSOA_CJ_A_6_PVLK)
 7. Canada (SPSOA_CJ_A_7_PVLK)
 8. Gramatika – trpný rod (SPSOA_CJ_A_8_PVLK)
 9. Body and health, present perfect and past simple (SPSOA_CJ_A_9_PVLK)
 10. Americká vláda – Executive branch and the President (SPSOA_CJ_A_10_PVLK)
 11. Extreme adjectives (SPSOA_CJ_A_11_PVLK)
 12. Volunteering in the CR and around the world (SPSOA_CJ_A_12_PVLK)
 13. Uherský Brod (SPSOA_CJ_A_13_PVLK)
 14. Moravian traditions (SPSOA_CJ_A_14_PVLK)
 15. UNESCO sights in the CR (SPSOA_CJ_A_15_PVLK)
 16. Czech food (SPSOA_CJ_A_16_PVLK)
 17. Zlín region (SPSOA_CJ_A_17_PVLK)
 18. Svět práce - zaměstnání (SPSOA_CJ_A_18_PVLK)
 19. Naše škola - Our school (SPSOA_CJ_A_19_PVLK)
 20. Sport (SPSOA_CJ_A_20_PVLK)
 21. Tomáš Baťa (SPSOA_CJ_A_21_PVLK)
 22. How to make good presentation (SPSOA_CJ_A_22_PVLK)
 23. T.G.Masaryk (SPSOA_CJ_A_23_PVLK)
 24. J.A.Komenský (SPSOA_CJ_A_24_PVLK)
 25. Škola a vzdělání (SPSOA_CJ_A_25_PVLK)
 26. Moderní technologie (SPSOA_CJ_A_26_PVLK)
 27. Vztažné věty (SPSOA_CJ_A_27_PVLK)
 28. Minulý čas prostý a průběhový (SPSOA_CJ_A_28_PVLK)
 29. Pracovní pohovor (SPSOA_CJ_A_29_PVLK)
 30. Crime - zločin (SPSOA_CJ_A_30_PVLK)