Hurá! Letní příměstský tábor se blíží před 2 dny, 10.8.2020 - 17. - 21. srpna 2020
Úspěšnost našich studentů u maturit převálcovala celostátní průměry před 2 měsíci, 26.6.2020 - Letošní maturanti se vyznamenali
Facebook Like Box

ČJL - Český jazyk a literatura

1. Opakování pravopisu  (SPSOA_CJL_1_ MIK)

2. Antická literatura  (SPSOA_CJL_2_ MIK)

3. Odysseova dobrodružství  (SPSOA_CJL_3_ MIK)

4. Ezopovy bajky  (SPSOA_CJL_4_ MIK)

5. Vybrané slohové útvary  (SPSOA_CJL_5_ MIK)

6. Kroniky  (SPSOA_CJL_6_ MIK)

7. Pravopisná cvičení  (SPSOA_CJL_7_ MIK)

8. Legendy  (SPSOA_CJL_8_ MIK)

9. Literární teorie (pojmy) (SPSOA_CJL_9_ MIK)

10. Jan Hus a jeho tvorba  (SPSOA_CJL_10_ MIK)

11. Husovi pokračovatelé  (SPSOA_CJL_11_ MIK)

12. Slovní zásoba  (SPSOA_CJL_12_ MIK)

13. Renesance ve Španělsku  (SPSOA_CJL_13_ MIK)

14. Opakování - slovní zásoba (SPSOA_CJL_14_ MIK)

15. Opakování literatury 1.roč. (SPSOA_CJL_15_ MIK)

16. Opakování pravopisu (SPSOA_CJL_16_ MIK)

17. Opakování pravopisu (SPSOA_CJL_17_ MIK)

18. Opakování pravopisu (SPSOA_CJL_18_ MIK)

19. Opakování pravopisu (SPSOA_CJL_19_ MIK)

20. Opakování pravopisu (SPSOA_CJL_20_ MIK)


1. Původ češtiny, čeština a ostatní jazyky (SPSOA_CJL_1_ OBA)

2. Antická literatura- opakování (SPSOA_CJL_2_ OBA) 

3. Česká meziválečná poezie (SPSOA_CJL_3_ OBA)

4. Spisovná a nespisovná češtin (SPSOA_CJL_4_ OBA)

5. Májovci, ruchovci, lumírovci (SPSOA_CJL_5_ OBA)

6. Česká meziválečná próza  (SPSOA_CJL_6_ OBA)

7. Literatura českého středověku  (SPSOA_CJL_7_ OBA)

8. Světový realismus - opakování  (SPSOA_CJL_8_ OBA)

9. Funkční styly - opakování  (SPSOA_CJL_9_ OBA)

10. Světový realismus - pracovní list  (SPSOA_CJL_10_ OBA)

11. Válka s mloky - pracovní list  (SPSOA_CJL_11_ OBA)

12. Rozmarné leto - pracovní list  (SPSOA_CJL_12_ OBA)

13. Nikola Šuhaj loupežník - pracovní list  (SPSOA_CJL_13_ OBA)

14. Anglické listy - pracovní list  (SPSOA_CJL_14_OBA)

15. Česká realistická literatura-pracovní list  (SPSOA_CJL_15_OBA)

16. Význam slov - práce s textem (SPSOA_CJL_16_ OBA)

17. Meziválečná divadelní scéna (SPSOA_CJL_17_ OBA)

18. Osvobozené divadlo - práce s uměl. textem (SPSOA_CJL_18_ OBA)

19. F. L. Věk - práce s uměl. textem (SPSOA_CJL_19_ OBA)

20. Ná západní frontě klid-prac. list. oro uč. obor (SPSOA_CJL_20_ OBA)

21. České baroko (SPSOA_CJL_21_ OBA)

22.Osudy dobrého vojáka Švejka - pracovní list (SPSOA_CJL_22_ OBA)

23. Malý princ - pracovní list (SPSOA_CJL_23_ OBA)

24. Český humanismus a baroko - test (SPSOA_CJL_24_ OBA)

25. Stařec a moře -pracovní list (SPSOA_CJL_25_ OBA)

26. Maryša - pracovní list (SPSOA_CJL_26_ OBA)

27. Jazykový rozbor (SPSOA_CJL_27_ OBA)

28. Jazykový rozbor (SPSOA_CJL_28_ OBA)

29. Rozbor neuměleckého textu (SPSOA_CJL_29_ OBA)

30. Mluvnické dovednosti (SPSOA_CJL_30_ OBA)

31. Souhrnný literární test pro 3. ročník (SPSOA_CJL_31_ OBA)

32. Česká meziválečná poezie  (SPSOA_CJL_32_ OBA)

33. Tvoření slov - pracovní list  (SPSOA_CJL_33_ OBA)

34. Vývoj českého jazyka  (SPSOA_CJL_34_OBA)

35. K. H. Mácha - Máj  (SPSOA_CJL_35_OBA)

36. Jazykové dovednosti - učební obory (SPSOA_CJL_36_ OBA)

37. Slohové dovednosti (SPSOA_CJL_37_ OBA)

38. Práce s neuměleckým textem (SPSOA_CJL_38_ OBA)

39. Slohové dovednosti (SPSOA_CJL_39_ OBA)

40. Práce s uměleckým textem (SPSOA_CJL_40_ OBA)1. Pravopisná cvičení  (SPSOA_CJL_1_ PAV)

2. Literární druhy a žánry  (SPSOA_CJL_2_ PAV)

3. Opakování literatury  (SPSOA_CJL_3_ PAV)

4. Pojmy z  čjl -  opakování  (SPSOA_CJL_4_ PAV)

5. Buřiči  (SPSOA_CJL_5_ PAV)

6. Nářečí - opakování  (SPSOA_CJL_6_ PAV)

7. Jazykové rodiny - opakování  (SPSOA_CJL_7_ PAV)

8. Opakování, rozbor textu  (SPSOA_CJL_8_ PAV)

9. Větné členy  (SPSOA_CJL_9_ PAV)

10. Antika - opakování  (SPSOA_CJL_10_ PAV)

11. Světový romantismus  (SPSOA_CJL_11_ PAV)

12. Slohová cvičení  (SPSOA_CJL_12_ PAV)

13. Literatura reagující na válku - opakování  (SPSOA_CJL_13_ PAV)

14. Postmodernismus (SPSOA_CJL_14_ PAV)

15. Středověká literatura (SPSOA_CJL_15_ PAV)

16. Opakování pravopisu s, z, vz (SPSOA_CJL_16_ PAV)

17. Opakování - literatura 3. ročník, rozbor textů (SPSOA_CJL_17_ PAV)

18. Funkční styly (SPSOA_CJL_18_ PAV)

19. Mluvnické kategorie sloves (SPSOA_CJL_19_ PAV)

20. písničkáři - opakování (SPSOA_CJL_20_ PAV)


1. Práce s neuměleckým textem  (SPSOA_CJL_1_ MVLK)

2. Starověká literatura  (SPSOA_CJL_2_ MVLK)

3. Avantgardní směry 1. pol. 20. st.  (SPSOA_CJL_3_ MVLK)

4. Procvičování pravopisu (1)  (SPSOA_CJL_4_ MVLK)

5. Procvičování pravopisu (2)  (SPSOA_CJL_5_ MVLK)

6. Prohlubování prav. znalostí  (SPSOA_CJL_6_ MVLK)

7. Cvičení ze stavby slova (SPSOA_CJL_7_ MVLK)

8. Prohloubení znalostí z morfologie (SPSOA_CJL_8_ MVLK)

9. Cvičení z lexikologie (SPSOA_CJL_9_ MVLK)

10. Syntax - rozšíření učiva (SPSOA_CJL_10_ MVLK)

11. Syntax - rozšíření učiva (SPSOA_CJL_11_ MVLK)

12. Práce s textem, porozumění textu (SPSOA_CJL_12_ MVLK)

13. Práce s textem, literární dovednosti (SPSOA_CJL_13_ MVLK)

14. Syntax - obměny ve větné stavbě (SPSOA_CJL_14_ MVLK)

15. Souhrnné opakování - 3. ročník (SPSOA_CJL_15_ MVLK)

16. Funkční styly (SPSOA_CJL_16_ MVLK)

17. Světová lit. 2. pol. 20. st. (SPSOA_CJL_17_ MVLK)

18. Komunikace a text (SPSOA_CJL_18_ MVLK)

19. Neverbální komunikace (SPSOA_CJL_19_ MVLK)

20. Česká lit. 2. pol. 20. st.  (SPSOA_CJL_20_ MVLK)1. Avantgarda 1. pol. 20. stol. - poezie  (SPSOA_CJL_1_ BAL)

2. Tvarosloví; Nauka o slovní zásobě  (SPSOA_CJL_2_ BAL)

3. Syntaktické vztahy  (SPSOA_CJL_3_ BAL)

4. Ivan Olbracht  (SPSOA_CJL_4_ BAL)

5. Souhrnná pravopisná cvičení (SPSOA_CJL_5_ BAL)

6. Česká poezie 1. poloviny 20. století (SPSOA_CJL_6_ BAL)

7. Interpunkce (SPSOA_CJL_7_ BAL)

8. Česká próza 1. poloviny 20. století (SPSOA_CJL_8_ BAL)

9. Česká meziválečná poezie - Jaroslav Seifert (SPSOA_CJL_9_ BAL)

10. Česká meziválečná próza - jazyk K. Čapka (SPSOA_CJL_10_ BAL)

11. Romantismus - světový (SPSOA_CJL_11_ BAL)

12. Karel Jaromír Erben - Vodník - analýza textu (SPSOA_CJL_12_ BAL)

13. Vrstvy slovní zásoby (SPSOA_CJL_13_ BAL)

14. Slovo - tvoření slova, význam slova (SPSOA_CJL_14_ BAL)

15. Slovní zásoba (SPSOA_CJL_15_ BAL)

16. Způsoby tvoření slov v češtině - odvozování, skládání, zkracování (SPSOA_CJL_16_ BAL)

17. Deklinace substantiv - cvičení (SPSOA_CJL_17_ BAL)

18. Deklinace životných maskulin (SPSOA_CJL_18_ BAL)

19. Složitější případy shody podmětu s přísudkem; jiná opakovací gramatická cvičení (SPSOA_CJL_19_ BAL)

20. Adjektiva (SPSOA_CJL_20_ BAL)