Šikovné ručičky našich táborníků před 9 dny, 16.7.2021 - Tohle nás baví
Placené letní praxe před 9 dny, 16.7.2021 - Jedeme i přes prázdniny
Facebook Like Box

DĚJ - Dějepis

1. Velkomoravská říše  (SPSOA_DEJ_1_HMA)

2. 1. světová válka (SPSOA_DEJ_2_HMA)

3. Český stát za vlády prvních Přemyslovců  (SPSOA_DEJ_3_HMA)

4. Český stát za vlády Přemyslovců  (SPSOA_DEJ_4_HMA)

5. 1. ČSR  (SPSOA_DEJ_5_HMA)

6. Riskuj - 1. ČSR  (SPSOA_DEJ_6_HMA)

7. Habsburkové na českém trůně  (SPSOA_DEJ_7_HMA)

8. Protektorát Čechy a Morava  (SPSOA_DEJ_8_HMA)

9. Průmyslová revoluce  (SPSOA_DEJ_9_HMA)

10. 2. světová válka  (SPSOA_DEJ_10_HMA)

11. Rusko za 1. světové války  (SPSOA_DEJ_11_HMA)

12. Svět po 2. světové válce  (SPSOA_DEJ_12_HMA)

13.Svět ve válce  (SPSOA_DEJ_13_HMA)

14. Riskuj - Československo po 2. sv. válce  (SPSOA_DEJ_14_HMA)

15. Středověk  (SPSOA_DEJ_15_HMA)

16. Sametová revoluce  (SPSOA_DEJ_16_HMA)

17. Pražské jaro  (SPSOA_DEJ_17_HMA)

18. Riskuj - 2. světová válka  (SPSOA_DEJ_18_HMA)

19. Významné osobnosti 20. století  (SPSOA_DEJ_19_HMA)

20. Slované  (SPSOA_DEJ_20_HMA)


1. Opakování starověku (SPSOA_DEJ_1_MVLK)

2. Raný středověk - test (SPSOA_DEJ_2_MVLK)

3. Opakování novověku (18. st.)    (SPSOA_DEJ_3_MVLK)

4. Opakování 19. století  (SPSOA_DEJ_4_MVLK)

5. Husitství, krize středověku  (SPSOA_DEJ_5_MVLK)

6. Studená válka - test  (SPSOA_DEJ_6_MVLK)

7.Československo 1945 - 1989  (SPSOA_DEJ_7_MVLK)

8. Druhá světová válka v obrazech  (SPSOA_DEJ_8_MVLK)

9. Napoleonské války v Evropě  (SPSOA_DEJ_9_MVLK)

10. Politické změny v Evropě po 1. sv. válce  (SPSOA_DEJ_10_MVLK)

11. Středověká města  (SPSOA_DEJ_11_MVLK)

12. Středověké univerzity  (SPSOA_DEJ_12_MVLK)

13. Zámořské objevy  (SPSOA_DEJ_13_MVLK)

14. Reformace v 16. st.  (SPSOA_DEJ_14_MVLK)

15. Jegellonci v českých zemích  (SPSOA_DEJ_15_MVLK)

16. Obnova pol. života 2. pol. 19. st.  (SPSOA_DEJ_16_MVLK)

17. Kultura v Čechách 2. pol. 19. st.  (SPSOA_DEJ_17_MVLK)

18. Berlínská zeď - test  (SPSOA_DEJ_18_MVLK)

19. Karibská krize  (SPSOA_DEJ_19_MVLK)

20. Československé legie  (SPSOA_DEJ_20_MVLK)