David Pileček získal třetí místo v celostátním kole soutěže v anglickém jazyce před 19 hodinami, 23.6.2021 - SPŠOA
Škola hrou u stojařů před 19 hodinami, 23.6.2021 - Nová školní technika se dočkala návratu studentů
Facebook Like Box

Den prevence

před 6 roky, 4.5.2015 Má to smysl...

Dne 4. 5. byly zahájeny maturitní zkoušky na naší škole, a nejenom to. V pondělí se uskutečnil v IRC den zaměřený na prevenci rizikového chování. První ročníky shlédly dokumentární film Asociální síť od moderátora BBC Richarda Bacona zaměřený na vysvětlení pojmů kyberšikana, trolling a obrany proti nim. V následujícím průzkumu žáci potvrdili zájem o toto téma, když 74% z nich odcházelo spokojeno a 6% dokonce film považovalo za převratný v rámci jejich světonázoru.

Druhou skupinou byli studenti 2. a 3. ročníků, kteří shlédli film českého dokumentaristy Pavla Štingla Eugéniové. Tento snímek byl zaměřen na vysvětlení pojmů eugenismus, rasismus, které se tak neslavně staly symbolem první poloviny 20. století. Tato projekce zaujala 71% studentů a u 7% změnila jejich pohled na tuto otázku.

                                                                                                                                   Viktor Johaník