Mezinárodní projekt DOFE před 21 hodinami, 24.6.2022 - Máme za sebou první rok plnění úkolů
Slavnostní předávání výučních listů před 2 dny, 23.6.2022 - Jak se říká, je to doma
Facebook Like Box

ESF OP VK - Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uh. Brod se stala partnerem s finanční účastí  v krajském projektu OP VK NOVÉ PŘÍSTUPY K REALIZACI PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI.

Realizátorem projektu je Zlínský kraj a celkové náklady přesahují 16 miliónů korun.  Cílem projektu, který potrvá od října 2014 do července 2015, je nastavit a pilotně vyzkoušet komplexní systém podpory praktického vyučování na středních školách ve Zlínském kraji. Na  realizaci projektu se bude pilotně podílet naše škola s dalšími partnery: SŠPHZ Uherské Hradiště, SOŠ Luhačovice, SZŠ Zlín, SŠ oděvní a služeb Vizovice, Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s..

Systém je založen na zavedení nových forem spolupráce škol a reálného prostředí. Inovativním prvkem je především zřízení krajské agentury studentských praxí, jejíž hlavní činností bude zajišťování praxí žáků ve firmách a organizacích. Rozvoje podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků bude dosaženo založením a vedením studentských minipodniků na školách. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou studenti a pedagogičtí pracovníci maturitních oborů netechnického směru.  Součástí projektu je také realizace podnikatelských fór za účasti významných zaměstnavatelů ve Zlínském kraji.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.