Mezinárodní cena vévody z Edinburghu před 2 dny, 24.9.2021 - SPŠOA
Lyžařský zájezd do rakouských Alp před 4 dny, 21.9.2021 - zájemci se hlaste u učitelů TV
Facebook Like Box

FY - Fyzika

1

Mechanické kmitání a vlnění

SPSOA_FY_1_MIKL

2

Optika - opakování

SPSOA_ FY _2_MIKL

3

Základní pojmy kvantové fyziky

SPSOA_ FY _3_MIKL

4

Fotoelektrický jev

SPSOA_ FY _4_MIKL

5

Zobrazování zrcadly

SPSOA_ FY _5_MIKL

6

Elektronový obal atomu

SPSOA_ FY _6_MIKL

7

Zobrazování čočkami

SPSOA_ FY _7_MIKL

8

Jádro atomu

SPSOA_ FY _8_MIKL

9

Radioaktivita

SPSOA_ FY _9_MIKL

10

Štěpení a slučování jader

SPSOA_ FY _10_MIKL

11

Jaderná energetika

SPSOA_ FY _11_MIKL

12

Využití radionuklidů

SPSOA_ FY _12_MIKL

13

Mechanické vlnění - otázky

SPSOA_ FY _13_MIKL

14

Elektromagnetické vlnění - otázky

SPSOA_ FY _14_MIKL

15

Fyzika atomu - otázky

SPSOA_ FY _15_MIKL

16

Astrofyzika - Slunce - otázky

SPSOA_ FY _16_MIKL

17

Astrofyzika - Sluneční soustava - otázky

SPSOA_ FY _17_MIKL

18

Prac.list Mechanické a elektromag.vlnění

SPSOA_ FY _18_MIKL

19

Prac.list Atom ve fyzice a v chemii

SPSOA_ FY _19_MIKL

20

Prac.list Opakování - astrofyzika

SPSOA_ FY _20_MIKL
1

Kinematika - jednotky

SPSOA_ FY _1_TAL

2

Kinematika - dráha

SPSOA_ FY _2_TAL

3

Kinematika - rychlost

SPSOA_ FY _3_TAL

4

Kinematika - průměrná rychlost

SPSOA_ FY _4_TAL

5

Kinematika - zrychlení

SPSOA_ FY _5_TAL

6

Kinematika - skládání pohybů

SPSOA_MA_6_TAL

7

Kinematika - grafy pohybů

SPSOA_ FY _7_TAL

8

Kinematika - pohyb pokružnici

SPSOA_ FY _8_TAL

9

Kinematika - Perioda

SPSOA_ FY _9_TAL

10

Kinematika - Frekvence

SPSOA_ FY _10_TAL

11

Kinematika - Úhlová rychlost

SPSOA_ FY _11_TAL

12

Kinematika - Obvodová rychlost

SPSOA_ FY _12_TAL

13

Kinematika - Odstředivé zrychlení

SPSOA_ FY _13_TAL

14

Kinematika - Výchylka harmonického kmitání

SPSOA_ FY _14_TAL

15

Kinematika - Rychlost harmonického kmitání

SPSOA_ FY _15_TAL

16

Kinematika - Zrychlení harmonického kmitání

SPSOA_ FY _16_TAL

17

Kinematika - Úloha s různými variantami zadání - Zrychlení

SPSOA_ FY _17_TAL

18

Kinematika - Úloha s různými variantami zadání - Pohyb pokružnici

SPSOA_ FY _18_TAL

19

Kinematika - Kinematické veličiny pomocí zákonů zachování

SPSOA_ FY _19_TAL

20

Kinematika -Kinematické veličiny pomocí Newtonových zákonů

SPSOA_ FY _20_TAL