Již tento týden před 5 dny, 22.11.2021 - Těšíme se na Vás
Máme vítěze před 3 dny, 24.11.2021 - Olympiáda v anglickém jazyce
Facebook Like Box

MA - Matematika

1

Množiny-milionář

SPSOA_MA_1_JAN

2

Mocniny-milionář

SPSOA_MA_2_JAN

3

Výrazy-milionář

SPSOA_MA_3_JAN

4

Sylogismy-AMA-milionář

SPSOA_MA_4_JAN

5

Statistika-kvizA

SPSOA_MA_5_JAN

6

Statistika-kvizB

SPSOA_MA_6_JAN

7

Racionální mocnitel-kviz

SPSOA_MA_7_JAN

8

Trojúhelník-kviz

SPSOA_MA_8_JAN

9

Ctverec,obdélník-kvíz

SPSOA_MA_9_JAN

10

Kružnice-kvíz

SPSOA_MA_10_JAN

11

Výrazy-úvod-kvíz

SPSOA_MA_11_JAN

12

Stereometrie-poloha, metrika-kvíz

SPSOA_MA_12_JAN

13

Hranol-kviz

SPSOA_MA_13_JAN

14

Válec-kvíz

SPSOA_MA_14_JAN

15

Jehlan-kvíz

SPSOA_MA_15_JAN

16

Kužel-kvíz

SPSOA_MA_16_JAN

17

Komolá tělesa-kvíz

SPSOA_MA_17_JAN

18

Kuželosečky

SPSOA_MA_18_JAN

19

Posloupnosti-obecně/edubase/

SPSOA_MA_19_JAN

20

Aritmetická posloupnost/edubase/

SPSOA_MA_20_JAN

21

Mocninné funkce/edubase/

SPSOA_MA_31_JAN

22

Kvadratické funkce/edubase/

SPSOA_MA_32_JAN

23

Statistika-kvíz

SPSOA_MA_33_JAN
1

Statistika/edubase/

SPSOA_MA_21_JAN

2

Tělesa/edubase/

SPSOA_MA_22_JAN

3

Stereometrie-kvíz

SPSOA_MA_23_JAN

4

Přirozená a celá čísla /edubase/

SPSOA_MA_24_JAN

5

Racionální čísla-zlomky-poměr/edubase/

SPSOA_MA_25_JAN

6

Aritmetická posloupnost-kvíz

SPSOA_MA_26_JAN

7

Geometrická polsloupnost-kvíz

SPSOA_MA_27_JAN

8

Pravděpodobnost-kvíz

SPSOA_MA_28_JAN

9

Exponenciální funkce a rovnice/kvíz/

SPSOA_MA_29_JAN

10

Goniometrické funkce a rovnice/kvíz/

SPSOA_MA_30_JAN

11

Lineární a kvadratické funkce

SPSOA_MA_1_KOC

12

Posloupnosti I.

SPSOA_MA_2_KOC

13

Definiční obor funkce

SPSOA_MA_3_KOC

14

Exponenciální a logaritmická funkce

SPSOA_MA_4_KOC

15

Goniometrické funkce

SPSOA_MA_5_KOC

16

Statistika

SPSOA_MA_6_KOC

17

Pravděpodobnost

SPSOA_MA_7_KOC

18

Pravděpodobnost a statistika

SPSOA_MA_8_KOC

19

Posloupnosti II.

SPSOA_MA_9_KOC

20

Funkce

SPSOA_MA_10_KOC
1

Mocninné funkce

SPSOA_MA_1_WEI

2

Exponenciální funkce

SPSOA_MA_2_WEI

3

Logaritmické funkce

SPSOA_MA_3_WEI

4

Mocniny s celým exponentem

SPSOA_MA_4_WEI

5

Mocniny s racionálním exponentem

SPSOA_MA_5_WEI

6

Goniometrické funkce, hodnoty, grafy

SPSOA_MA_6_WEI

7

Výrazy, vzorce

SPSOA_MA_7_WEI

8

Výrazy

SPSOA_MA_8_WEI

9

Komplexní čísla, úvod

SPSOA_MA_9_WEI

10

Komplexní čísla

SPSOA_MA_10_WEI

11

Přímka v analytické geometrii

SPSOA_MA_11_WEI

12

Analytická geometrie v rovině

SPSOA_MA_12_WEI

13

Rovnice přímky

SPSOA_MA_13_WEI

14

Pravděpodobnost

SPSOA_MA_14_WEI

15

Vlastnosti funkcí

SPSOA_MA_15_WEI

16

Funkce exponenciální a logaritmická

SPSOA_MA_16_WEI

17

Rovnice a nerovnice

SPSOA_MA_17_WEI

18

Faktoriál

SPSOA_MA_18_WEI

19

Variace, permutace

SPSOA_MA_19_WEI

20

Kombinace

SPSOA_MA_20_WEI

21

Hodnota výrazu, oprace s výrazy

SPSOA_MA_21_WEI

22

Lomené výrazy

SPSOA_MA_22_WEI
1

Opakování - číselné obory

SPSOA_MA_1_MIKL_

2

Opakování - procenta

SPSOA_MA_2_MIKL

3

Hranoly - povrch a objem

SPSOA_MA_3_MIKL

4

Mocniny s přiroz. a celočíselným mocnitelem

SPSOA_MA_4_MIKL

5

Statistika v Excelu

SPSOA_MA_5_MIKL

6

Mocniny s racionálním mocnitelem

SPSOA_MA_6_MIKL

7

Bod, úsečka, vektor v analytické geometrii

SPSOA_MA_7_MIKL

8

Početní výkony s výrazy

SPSOA_MA_8_MIKL

9

Válec a kužel

SPSOA_MA_9_MIKL

10

Rovnice přímky v analytické geometrii

SPSOA_MA_10_MIKL

11

Koule a její části

SPSOA_MA_11_MIKL

12

Analytická geometrie-kružnice

SPSOA_MA_12_MIKL

13

Analytická geometrie-elipsa

SPSOA_MA_13_MIKL

14

Analytická geometrie-hyperbola

SPSOA_MA_14_MIKL

15

Základy statistiky

SPSOA_MA_15_MIKL

16

Lineární rovnice a nerovnice

SPSOA_MA_16_MIKL

17

Analytická geometrie-parabola

SPSOA_MA_17_MIKL

18

Lineární funkce

SPSOA_MA_18_MIKL

19

Vztahy mezi kořeny a koef.kvadr.rovnice

SPSOA_MA_19_MIKL

20

Opakování - kvadratické rovnice

SPSOA_MA_20_MIKL