Chceš se stát našim žákem? Čti dál... před 11 dny, 13.10.2020 - Jednoduše a přehledně
Je to tady! Elektrikáři jsou cool... před 10 dny, 14.10.2020 - Řemeslo je cool
Facebook Like Box

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2020

Účast všech žáků maturitních ročníků, kteří jsou připuštěni k ústní maturitní zkoušce, je na zahájení povinná.

Každý žák musí přijít ve společenském oděvu.

Všem žákům přejeme úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek.


HARMONOGRAM MATURITNÍ ZKOUŠKY


V Maturitním zpravodaji naleznete důležité informace a aktuality týkající se MATURITNÍ ZKOUŠKYMODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020


Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ŽÁK PODLE TOHOTO MODELU VE SPOLEČNÉ ČÁSTI

  • povinně vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury;
  • povinně vykoná zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky;
  • může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky: cizí jazyk nebo matematika.


U zkoušek společné části nemají žáci v tomto modelu možnost volby úrovně obtížnosti (základní/vyšší). Všechny zkoušky budou svou náročností odpovídat platným katalogům požadavků pro základní úroveň obtížnosti. 
Forma konání zkoušek zůstává beze změn. Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu. 


ROKSPOLEČNÁ ČÁSTPROFILOVÁ ČÁST
20202 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura 
2. cizí jazyk nebo matematika
2–3 povinné zkoušky
– stanovuje RVP/ ředitel školy
max. 2nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazykmatematika
max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitel školy
– ředitel školy může zařadit i výběrovou zkoušku Matematika+


KATALOGY POŽADAVKŮ


ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

              

     *Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testuMATEMATIKACIZÍ JAZYK

             

      * Příručka k písemné práci z ČESKÉHO JAZYKA