Naše škola slaví 70 let před 6 dny, 29.11.2021 - Oslavujte s námi
Dny otevřených dveří před 5 dny, 30.11.2021 - Vyšlo to...
Facebook Like Box

OBN - Občanská nauka

1. Vědci a jejich objevy (SPSOA_OBN_1_JOH)

2. Nonverbální komunikace (SPSOA_OBN_2_JOH)

3. Drogy (SPSOA_OBN_3_JOH)

4. Schuetz (SPSOA_OBN_4_JOH)

5. Presokratici (SPSOA_OBN_5_JOH)

6. Politika (SPSOA_OBN_6_JOH)

7. Volby (SPSOA_OBN_7_JOH)

8. Behaviorismus (SPSOA_OBN_8_JOH)

9. Ideologie (SPSOA_OBN_9_JOH)

10. Jung, Freud (SPSOA_OBN_10_JOH)

11. Socializace (SPSOA_OBN_11_JOH)

12. Etiketa (SPSOA_OBN_12_JOH)

13. Náboženství (SPSOA_OBN_13_JOH)

14. 17.listopad - sametová revoluce (SPSOA_OBN_14_JOH)

15. Rodina (SPSOA_OBN_15_JOH)

16. Psychické poruchy (SPSOA_OBN_16_JOH)

17. Liberalismus (SPSOA_OBN_17_JOH)

18. Konzervatismus (SPSOA_OBN_18_JOH)

19. sociální status a sociální role (SPSOA_OBN_19_JOH)

20. nacismus a fašismus (SPSOA_OBN_20_JOH)


 1.  Porušování lidských práv (SPSOA_OBN_1_MIK)  
 2.  Vlastenectví a národní tradice (SPSOA_OBN_2_MIK)
 3.  Politika (SPSOA_OBN_3_MIK)
 4.  Ideologie (SPSOA_OBN_4_MIK)
 5. Veřejné mínění (SPSOA_OBN_5_MIK)
 6. Občanské dovednosti (SPSOA_OBN_6_MIK)
 7. Nedemokratické státní režimy (SPSOA_OBN_7_MIK)
 8. Socialismus, komunismus (SPSOA_OBN_8_MIK)
 9. Fašismus, nacismus (SPSOA_OBN_9_MIK)
 10. Státní moc v ČR (SPSOA_OBN_10_MIK)
 11. Feminismus, enviromentalismus (SPSOA_OBN_11_MIK)
 12. Demokracie, totalita (SPSOA_OBN_12_MIK)
 13. Státní správa a samospráva (SPSOA_OBN_13_MIK)
 14. Člověk v náročné siuaci (SPSOA_OBN_14_MIK)
 15. Občanská práva a povinnosti (SPSOA_OBN_15_MIK)
 16. Extremismus (SPSOA_OBN_16_MIK)
 17. Multikulturní soužití (SPSOA_OBN_17_MIK)
 18. EU, OSN (SPSOA_OBN_18_MIK)
 19. Národnostní menšiny (SPSOA_OBN_19_MIK)
 20. Globální problémy světa (SPSOA_OBN_20_MIK)


1. Věda (SPSOA_OBN_1_PAV)

2. První pomoc (SPSOA_OBN_2_PAV)

3. Náboženství (SPSOA_OBN_3_PAV)

4. Tradice, zvyky (SPSOA_OBN_4_PAV)

5. Stát, národ (SPSOA_OBN_5_PAV)

6. Opakování - státní symboly, vláda (SPSOA_OBN_6_PAV)

7. Opakování - konflikty, náboženství (SPSOA_OBN_7_PAV)

8. Filozofie -opakování (SPSOA_OBN_8_PAV)

9. Trestní právo (SPSOA_OBN_9_PAV) 

10. Vývoj české státnosti (SPSOA_OBN_10_PAV) 

11. Zásady slušného chování (SPSOA_OBN_11_PAV) 

12. Prezidenti (SPSOA_OBN_12_PAV) 

13. Vláda (SPSOA_OBN_13_PAV) 

14. Rasy (SPSOA_OBN_14_PAV) 

15. Nedemokratické státní režimy (SPSOA_OBN_15_PAV) 

16. Antická filozofie (SPSOA_OBN_16_PAV) 

17. Umění (SPSOA_OBN_17_PAV) 

18. I. KANT (SPSOA_OBN_18_PAV) 

19. Umění II (SPSOA_OBN_19_PAV) 

20. Opakování (SPSOA_OBN_20_PAV)