Den otevřených dveří před 2 hodinami, 17.1.2022 - Již tento týden
Soutěž Finanční gramotnost před 6 dny, 11.1.2022 - Známe vítěze školního kola
Facebook Like Box

Peer aktivity na naší škole

před 5 roky, 14.11.2016 V uplynulých dvou týdnech zahájili činnost naši peer aktivisté z S4

Co si představit pod pojmem peer aktivity? Dostaly název podle slova peer, které nemá přesný český ekvivalent, ale v širším slova smyslu znamená něco jako vrstevník, neboli člověk, který je nám blízký nejen věkem, ale také sociálním postavením, zájmy, životní orientací, a který má proto schopnost ovlivňovat nás v našich názorech a postojích.

Mezi takové studenty patří Tomáš Gorčík, Lukáš Man a Jan Michalec, své postoje prezentovali v 1. ročnících maturitního studia.  Prvním námětem byla problematika závislosti na drogách, další pozornost byla věnována rasismu a v neposlední řadě záškoláctví, které patří mezi nejčastější formy rizikového chování a které bývá často předstupněm mnohých problémů spojených se školou.

Peer aktivity jsou vhodnou prevencí, protože v jejich rámci starší žáci předstupují před žáky mladší, působí na ně, předávají jim své zkušenosti. Studenti 4. ročníku si tak mohli sami vyzkoušet, jak náročné je působit na jiné, ovlivňovat je, formovat jejich názory.

Peer aktivity jsou na naší škole finančně podpořeny Zlínským krajem.

Soňa Obadalová, školní metodik prevence

               Výsledek obrázku pro logo zlínského kraje ke stažení