Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

spsoaub Projekty

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program:

Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85%, Státní rozpočet – 10%, Zlínský kraj – 5%

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu:

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Rozpočet partnera:

10 825 723,70 Kč

Období realizace:

1. 1. 2021 – 31. 8. 2023

Realizované aktivity partnera:

  • Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ (ruční zpracován materiálů, pájení, robotika, digitalizace aj.)
    • Pracovní workshopy
    • Technologie budoucnosti do výuky
  • Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (exkurze, příměstské tábory, odpolední kroužky)
  • Volnočasové aktivity pro žáky SŠ
  • Realizace vzdělávacích aktivit pro žáky gymnaziálních oborů
  • Realizace vzdělávacích aktivit pro děti MŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků