Mezinárodní cena vévody z Edinburghu před 2 dny, 24.9.2021 - SPŠOA
Lyžařský zájezd do rakouských Alp před 4 dny, 21.9.2021 - zájemci se hlaste u učitelů TV
Facebook Like Box

Uherskobrodská průmyslovka zatraktivňuje výuku technických a přírodovědných oborů na školách Zlínského kraje

před 8 roky, 4.4.2014 CZ.1.07/1.1.38/02.0032

Popularizace technického a přírodovědného vzdělávání na školách Zlínského kraje, to je jeden z mnoha cílů, které si stanovila Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod.

Současná výuka technických a přírodovědných oblastí se potýká s celou řadou problémů, zejména pak s odlivem žáků, kteří mají zájem o studium v těchto oborech. Proto je třeba velmi pružně na tento negativní dnešní trend reagovat a neustále se pokoušet o jejich popularizaci.


Na SPŠOA Uherský Brod se snaží o zpestření výuky a zvýšení atraktivity těchto oborů ověřením dovedností a znalostí žáků formou soutěží. „Naším cílem je vytvoření fungujícího systému soutěží talentovaných žáků Zlínského kraje. Obsahy a zadání jednotlivých soutěží jsou plánovány ve spolupráci s odborníkem na danou oblast, které se soutěž týká. Těmito oblastmi mohou být automatizace a robotika, vizualizace, komunikátory a logické řídicí systémy, energetické zdroje či metalografie a svařování. V rámci jednotlivých soutěžních dní budou žáci tvořit modely, programovat apod. A to vždy za využití špičkových technologií, jako jsou robotické sestavy, tablety, interaktivní dotykové obrazovky, termokamery a dalších dle zadání soutěže,“ přiblížil vizi uherskobrodské průmyslovky její ředitel Rostislav Šmíd.


Do jednotlivých soutěží se aktivně zapojují i žáci dalších odborných školy ze Zlínského kraje. Prvního soutěžního dne na téma augmentovaná realita pro využití interaktivního posteru z oblasti vědy, techniky, vzdělávání či zelených technologií, se na konci března zúčastnili žáci SPŠ Zlín, COPt Kroměříž a SPŠS Vsetín. Vítězným týmem se stala skupinka žáků z COPt Kroměříž.


Dalším způsobem, jak se SPŠOA snaží přiblížit a zpopularizovat technické a přírodovědné obory žákům středních i základních škol, je pořádání odborných exkurzí, na kterých jsou žákům představovány jednotlivé nejmodernější technologie, se kterými si následně zkoušejí pracovat a plnit zadané úkoly.


Velmi důležitým motivačním prvkem a obohacením dosavadních zavedených způsobů vedení výuky technických a přírodovědných předmětů a oborů na školách Zlínského kraje je rovněž pořádání motivačních setkání s odborníky z praxe. Tito experti na nejmodernější technologie přibližují žákům jednotlivé hi-technologické trendy, předávají jim praktické poznatky a zkušenosti, včetně provedení praktické instruktáže pro práci s nimi.

Veškeré tyto aktivity vedoucí k lepší informovanosti a větší popularizaci technických a přírodovědných oborů jsou podpořeny a financovány z projektu Technologie budoucnosti do výuky.