Erasmus + před 4 dny, 15.10.2021 - Online „výjezd“ Rumunsko 11. - 13. 10. 2021
Ročníkové práce si drží úroveň před 5 dny, 14.10.2021 - SPŠOA
Facebook Like Box

Úřední deska

Základní informace o škole

Název školy, sídlo

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod

Odloučená pracoviště

Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod


Domov mládeže, Větrná 1370, 688 01 Uherský Brod


Školní jídelna, Větrná 1370, 688 01 Uherský Brod

Zřizovatel

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Ředitel školy

PaedDr. Rostislav Šmíd

Statutární zástupce ředitele

Ing. Petr Matěk

Datum založení školy

1951

Datum zařazení do sítě

1. 9. 1996

Poslední aktualizace v síti

21. 11. 2008


Součásti školy je podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity

  • SPŠOA - kapacita 800 žáků
  • Domov mládeže - kapacita 103 lůžka
  • Školní jídelna - kapacita 103 jídla


Uznávání profesních kvalifikací

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme jako doklad i osvědčení o profesní kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací.