Mezinárodní cena vévody z Edinburghu před 2 dny, 24.9.2021 - SPŠOA
Lyžařský zájezd do rakouských Alp před 4 dny, 21.9.2021 - zájemci se hlaste u učitelů TV
Facebook Like Box

Výběrové řízení

před 2 měsíci, 28.7.2021 Výběrové řízení SPŠ a OA Uherský Brod v projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“


Výběrové řízení SPŠ a OA Uherský Brod v projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.


„ Nákup vybavení do učebny elektrooborů k realizaci projektových aktivit“ (dodávka)


Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod vyhlašuje dne 28. 7. 2021 výběrové řízení na nákup vybavení do učebny elektrooborů k realizaci projektových aktivit (dodávka). Zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici u pí. Leony Michalčíkové na LMichalcikova@spsoa-ub.cz