Již tento týden před 5 dny, 22.11.2021 - Těšíme se na Vás
Máme vítěze před 3 dny, 24.11.2021 - Olympiáda v anglickém jazyce
Facebook Like Box

Výchovný poradce

Ing. Alena Buráňová

aburanova@spsoa-ub.cz

Oblasti působení výchovného poradce:

1. Poradenská činnost

  • poradenská činnost pro žáky i rodiče v oblasti výchovy a vzdělávání
  • pomoc při řešení potíží se zvládáním výuky - poruchy koncentrace pozornosti, zhoršení paměťových schopností, nadměrná únava, apod.
  • koordinace činností souvisejících se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření
  • koordinace spolupráce školy a školského poradenského zařízení nebo dalších institucí podílejících se na vzdělávání a výchově žáka.
  • koordinace tvorby a konečné podoby dokumentů (IVP)

2.  Kariérové poradenství

  • poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci
  • informace o možnostech studia na vysokých školách, vyšších odborných školách a o nástavbovém studiu
  • skupinové i individuální poradenství v této oblasti


Konzultační hodiny:   


SPŠOA Uh. Brod,  pracoviště  Nivnická 1781

pondělí

9.00 – 9.50 

středa

7.00 – 8.00    14.30 – 16. 00


SPŠOA Uh. Brod,  pracoviště  Předbranská 415

úterý

7.00 – 8.00     13.45 – 14.30

pátek

7.00 – 8.00   


Po předchozí dohodě lze i jindy