Den otevřených dveří před 1 dnem, 17.1.2022 - Již tento týden
Soutěž Finanční gramotnost před 7 dny, 11.1.2022 - Známe vítěze školního kola
Facebook Like Box

Veřejnosprávní činnost


Zaměření:

  • Veřejná správa a právo

  • Veřejná správa a mediální komunikace

Získej vzdělání:

  • v oblasti ekonomiky, sociální politiky, účetnictví a práva
  • nauč se administrativní činnosti a práci s moderní výpočetní technikou
  • nastav své sociální komunikační schopnosti a nauč se jednání s lidmi
  • ovládej veškerou činnost spojenou s prací úředního referenta
  • zorientuj se v politické situaci evropských vztahů a mezinárodní spolupráce
  • uč se jazykům a otevři se tak dalším pracovním možnostem


V rámci oboru veřejnosprávní činnost

se SÁM ROZHODNEŠ,

ZDA BUDEŠ MATUROVAT Z CIZÍHO JAZYKA, ČI MATEMATIKY


REAGUJEME NA POŽADAVKY TRHU PRÁCE


ZÍSKEJ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ TI ZAJISTÍ ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ!

 5 300 potencionálních pracovních míst ve Zlínském kraji v oblasti

státní správy a samosprávy
Podrobnější informace


Charakteristika oboru

Vzdělávací program veřejnosprávní činnost je odborným maturitním vzděláváním.

Absolvent v oblasti výkonu profese dovede pracovat s právními normami a prameny, má přehled o organizaci a řízení státní správy a samosprávy, zná správní právo a má všeobecný rozhled v dalších právních odvětvích.

Umí vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování, zná a dodržuje etiku státního úředníka, aktivně ovládá dva cizí jazyky.

Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky: všeobecně vzdělávací a odborná.

Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní úroveň žáků a realizuje se jejich středoškolské vzdělání.

Obor nabízí výuku dvou cizích jazyků, z nichž žák povinně studuje anglický jazyk a druhý cizí jazyk si má možnost vybrat – německý a ruský.

Hlavními odbornými předměty oboru jsou právo, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, účetnictví na počítači, etická výchova atd.


Profil absolventa

Žáci se naučí znát strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností občanů, aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých oblastech a úsecích veřejné správy.

Budou umět zpracovávat věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti a podklady, samostatně zpracovávat, kontrolovat nebo vystavovat správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty, provádět šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků, zpracovávat podklady pro statistiky a jiné činnosti.

Naučí se pracovat s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy, budou připraveni ke spolupráci na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce a ke komunikaci s veřejností.


Uplatnění absolventa

- ve státní správě a samosprávě (obecní, městské, krajské úřady, finanční úřady, živnostenské úřady, městská policie, Policie ČR)

- administrativní pracovníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, v realitních kancelářích

- v organizacích se zaměřením na veřejně prospěšnou činnost

- v příspěvkových organizacích

- v sociální a právní oblasti (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, celní správa, soudy, státní zastupitelství)

- jako zaměstnanci v ekonomické sféře podnikatelských subjektů

- ve vzdělávacích a nadačních firmách, v institucích EU

- v samostatné podnikatelské činnosti


Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách, především právnických, sociálních a ekonomických.