Univerzita třetího věku


Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a městem Uherský Brod nabízíme veřejnosti studium na Univerzitě třetího věku.Jaké kurzy vypisujeme pro následující rok


 • Dvouletý cyklus Historie. V prvním roce zaměřený na české dějiny v dalším roce osobnosti v dějinách umění.


Důležité informace


Kdo se může přihlásit

Přihlásit se do něj mohou zájemci, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, a občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici.

Ostatní zájemci starší 50 let mohou požádat o individuální posouzení své účasti na tomto vzdělávání.

Délka studia

Dvouletý cyklus.

 

Kolik to stojí

1 200 Kč/rok

 

Kde a kdy bude studium probíhat

Přednášky budou probíhat na půdě Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Uherském Brodě na adrese Předbranská 415.

Frekvence přednášek: 1x/14 dnů ve středu, v době od 14:30 do 16:30

Zápis a přihláška

  Stáhněte si přihlášku

   

  Přihlášky zasílejte buď elektronicky na e-mail: kmikulcikova@spsoa-ub.cz, popř. vložte do schránky na budově Předbranská 415, UB
  Přihlášku je nutné odevzdat do:
  31. 8. 2023

  Podrobnosti o U3V


  „Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří,“ napsal kdysi řecký filosof Aristoteles. Jeho slova platí dodnes. O to více v současné době, kdy se mnoho seniorů snaží žít aktivním způsobem života, k němuž patří i neustálé rozvíjení se a získávání nových poznatků.

  Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má tedy výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nevzniká tak nárok na vysokoškolský titul.

  Přednášky povedou akademičtí pracovníci Univerzity Tomáše Bati i odborníci z jiných vysokých škol a praxe. Zápis se uskuteční v měsíci červnu a všechny potřebné informace budou do tohoto měsíce k dispozici na stránkách školy www.spsoa-ub.cz a na vývěskách.

  Image