Univerzita třetího věku


Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a městem Uherský Brod nabízíme veřejnosti studium na Univerzitě třetího věku.Jaké kurzy vypisujeme pro následující rok


 • Právo - 2. ročník


Důležité informace


Kdo se může přihlásit

Přihlásit se do něj mohou zájemci, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, a občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici.

Ostatní zájemci starší 50 let mohou požádat o individuální posouzení své účasti na tomto vzdělávání.

Délka studia

Studium U3V je obvykle dvouleté (čtyřsemestrální) s možností pokračování bez omezení. Posluchač dle svého výběru může navštěvovat zároveň i více kurzů U3V. Studijní předměty jsou dvousemestrální a studijní obory jsou čtyřsemestrální.

Kde bude studium probíhat

Přednášky budou probíhat na půdě Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Uherském Brodě na adrese Předbranská 415.

Frekvence přednášek: 1x za 14 dnů, vždy po 2 hodinách. 

Zápis a přihláška

Noví uchazeči se budou moci přihlásit na září roku 2022, kdy se vytvoří nová skupina studentů. Podmínkou přijetí na U3V v daném akademickém roce je vyplnění závazné přihlášky a zaplacení zápisného.

Pro zařazení do předmětu je rozhodující pořadí příchodu k zápisu.

Kolik to stojí

1200 Kč/rok pro mimobrodské obyvatele
800 Kč/rok pro obyvatele Uherského Brodu (400 Kč přispívá každému brodskému uchazeči město Uherský Brod)

  Stáhněte si přihlášku

  Podrobnosti o U3V


  „Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří,“ napsal kdysi řecký filosof Aristoteles. Jeho slova platí dodnes. O to více v současné době, kdy se mnoho seniorů snaží žít aktivním způsobem života, k němuž patří i neustálé rozvíjení se a získávání nových poznatků.

  Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má tedy výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nevzniká tak nárok na vysokoškolský titul.

  Přednášky povedou akademičtí pracovníci Univerzity Tomáše Bati i odborníci z jiných vysokých škol a praxe. Zápis se uskuteční v měsíci červnu a všechny potřebné informace budou do tohoto měsíce k dispozici na stránkách školy www.spsoa-ub.cz a na vývěskách.

  Image