Harmonogram rokuObdobí školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý

2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Zlínský kraj stanoveny od pondělí 19. února do neděle 25. února 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.