Závěrečné zkoušky


Závěrečná zkouška se bude skládat z písemné, praktické a ústní části.


Kdo může absolvovat závěrečnou zkoušku

K závěrečné zkoušce můžeš jít, pokud jsi úspěšně ukončil/a 2. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou.


Harmonogram závěrečných zkoušekKE3

Písemná část

01. 06. 2022

Praktická část

06. 06. - 10. 06. 2022

Výsledky písemných
a praktických zkoušek

13. 06. 2022 (13:00)

Ústní část

15. 06. 2022

Uzavírání klasifikace

31. 5. 2022

Výuka končí dnem

31. 5. 2022

K3

Písemná část

01. 06. 2022

Praktická část

06. 06. - 10. 06. 2022

Výsledky písemných
a praktických zkoušek

13. 06. 2022 (13:00)

Ústní část

15. 06. 2022

Uzavírání klasifikace

31. 5. 2022

Výuka končí dnem

31. 5. 2022

KS3

Písemná část

01. 06. 2022

Praktická část

06. 06. - 10. 06. 2022

Výsledky písemných
a praktických zkoušek

13. 06. 2022 (13:00)

Ústní část

15. 06. 2022

Uzavírání klasifikace

31. 5. 2022

Výuka končí dnem

31. 5. 2022


Potřebuješ poradit, obrať se na některého z učitelů

Zeptej se učitele