Závěrečné zkoušky


Závěrečná zkouška se bude skládat z písemné, praktické a ústní části.
 
Termíny pro školní rok 2023/2024 ještě nebyly stanoveny, zatím se můžeš podívat, jak to probíhalo v loňském roce...


Kdo může absolvovat závěrečnou zkoušku

K závěrečné zkoušce můžeš jít, pokud jsi úspěšně ukončil/a 2. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou.


Harmonogram závěrečných zkoušek 2023KA3

písemná část                          1. 6. 2023

praktická část                         5. – 9. 6. 2023

výsledky písemných a praktických zkoušek 14. 6. 2023 (14:30)

ústní část                               20. + 21. 6. 2023

Uzavírání klasifikace         31. 5. 2023

Výuka končí dnem                 31. 5. 2023

K3

písemná část                          1. 6. 2023

praktická část                         5. – 9. 6. 2023

výsledky písemných a praktických zkoušek 14. 6. 2023 (14:30)

ústní část                               OK+NA 20. 6. 2023                                             OS 21. 6. 2023

Uzavírání klasifikace         31. 5. 2023

Výuka končí dnem                 31. 5. 2023

KE3

písemná část                         1. 6. 2023

praktická část                        5. – 9. 6. 2023

výsledky písemných a praktických zkoušek 14. 6.   2023 (14:30)

ústní část                              20. + 21. 6. 2023

Uzavírání klasifikace         31. 5. 2023

Výuka končí dnem                 31. 5. 2023

K4

písemná část                         1. 6. 2023

praktická část                        5. – 9. 6. 2023

výsledky písemných a praktických zkoušek 14. 6. 2023 (14:30)

ústní část                              20. 6. 2023

Uzavírání klasifikace         31. 5. 2023

Výuka končí dnem                 31. 5. 2023
Potřebuješ poradit, obrať se na některého z učitelů

Zeptej se učitele