Závěrečné zkoušky


Závěrečná zkouška se bude skládat z písemné, praktické a ústní části.


Harmonogram závěrečných zkoušek 2024


Kdo může absolvovat závěrečnou zkoušku

K závěrečné zkoušce můžeš jít, pokud jsi úspěšně ukončil/a 2. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou.


Potřebuješ poradit, obrať se na některého z učitelů

Zeptej se učitele