Projekty


V rámci činnosti Centra celoživotního vzdělávání jsme získali finanční prostředky na realizaci níže uvedených projektů. Projekty jsou podpořeny z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky a to v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Střední průmyslová škola také realizuje projekty podpořené z prostředků ROP.


Aktuální projekty

Ukončené projekty

Ukončené projekty

Partneři školy a partněři pro
stipendijní program Firemní žáci

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image