Poradenské pracoviště


Jestli potřebuješ poradit nebo hledáš pomoc, jsme tu pro tebe.

Image

Ing. Alena Buráňová

výchovná poradkyně

Jsem tu pro tebe, jestli máš nějaký studijní problém, nebo potřebuješ pomoct či poradit.

Kontakt

E-mail: aburanova@spsoa-ub.cz
Telefon: 572 622 964

Konzultační hodiny 
pracoviště Nivnická 1781

pondělí

9.00 – 9.50 

středa

7.00 – 8.00 14.30 – 16. 00

pracoviště Předbranská 415

úterý

7.00 – 8.00 13.45 – 14.30

pátek

7.00 – 8.00   

Po předchozí dohodě lze i jindy.


Image

Mgr. Pavla Ryšková

školní metodik prevence, pracoviště Předbranská

Nabízíme pomoc při řešení osobních a rodinných vztahových problémů.

Kontakt

E-mail: pryskova@spsoa-ub.cz

Konzultační hodiny

středa

14:30 - 16:00

Po předchozí dohodě lze i jindy.

 

Mgr. Ondřej Hudeček

školní metodik prevence, pracoviště Nivnická

Nabízíme pomoc při řešení osobních a rodinných vztahových problémů.

Kontakt

E-mail: ohudecek@spsoa-ub.cz

Telefon: 572 622 963

Konzultační hodiny

středa

14:30 - 16:00

Po předchozí dohodě lze i jindy.

 

Školní metodik prevence

 • Vytváří a pomáhá realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole.
 • Sleduje aktuální situaci ve škole a inovuje strategie přístupu k prevenci.
 • Koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, šikany, zneužívání a dalších sociálně patologických jevů.
 • Poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu a provádění preventivních aktivit.
 • Spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek.

S čím se tedy na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

 • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
  • experimenty žáků s návykovými látkami
  • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
  • projevy rasové a menšinové intolerance
  • domácí násilí a sexuální zneužívání
  • další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

 

 

Výchovné poradenství

Oblasti působení výchovného poradce

 1. Poradenská činnost
 • poradenská činnost pro žáky i rodiče v oblasti výchovy a vzdělávání
 • pomoc při řešení potíží se zvládáním výuky - poruchy koncentrace pozornosti, zhoršení paměťových schopností, nadměrná únava, apod.
 • koordinace činností souvisejících se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření
 • koordinace spolupráce školy a školského poradenského zařízení nebo dalších institucí podílejících se na vzdělávání a výchově žáka.
 • koordinace tvorby a konečné podoby dokumentů (IVP)
 1. Kariérové poradenství
 • poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci
 • informace o možnostech studia na vysokých školách, vyšších odborných školách a o nástavbovém studiu
 • skupinové i individuální poradenství v této oblasti

Chceš si raději promluvit s někým mimo školu?

Zkus zavolat na Linku bezpečí


Linka bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz