Poradenské pracoviště


Jestli potřebuješ poradit, nebo hledáš pomoc, jsme tu pro tebe.

Image

Ing. Alena Buráňová

výchovná poradkyně

Jsem tu pro tebe, jestli máš nějaký studijní problém, nebo potřebuješ pomoct či poradit.

Kontakt

E-mail: aburanova@spsoa-ub.cz
Telefon: 572 622 964

Konzultační hodiny 
pracoviště Nivnická 1781

pondělí

9.00 – 9.50 

středa

7.00 – 8.00 14.30 – 16. 00

pracoviště Předbranská 415

úterý

7.00 – 8.00 13.45 – 14.30

pátek

7.00 – 8.00   

Po předchozí dohodě lze i jindy.


Image

Mgr. Soňa Obadalová

školní metodička prevence

Obrať se na mě s jakýmkoliv problémem, týkajícího se studia i jiným.

Kontakt

E-mail: sobadalova@spsoa-ub.cz
Telefon: 572 622 968

Konzultační hodiny
pracoviště Nivnická 1781

středa

14:30 - 16:00

pracoviště Předbranská

pondělí

13:40 - 14:25

Po předchozí dohodě lze i jindy.

Detaily o výchovném poradenství

Oblasti působení výchovného poradce

  1. Poradenská činnost
  • poradenská činnost pro žáky i rodiče v oblasti výchovy a vzdělávání
  • pomoc při řešení potíží se zvládáním výuky - poruchy koncentrace pozornosti, zhoršení paměťových schopností, nadměrná únava, apod.
  • koordinace činností souvisejících se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření
  • koordinace spolupráce školy a školského poradenského zařízení nebo dalších institucí podílejících se na vzdělávání a výchově žáka.
  • koordinace tvorby a konečné podoby dokumentů (IVP)
  1. Kariérové poradenství
  • poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci
  • informace o možnostech studia na vysokých školách, vyšších odborných školách a o nástavbovém studiu
  • skupinové i individuální poradenství v této oblasti

Chceš si raději promluvit s někým mimo školu?

Zkus zavolat na Linku bezpečí


Linka bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz