Firemní žáci


Jedinečný stipendijní program naší školy

Co je podstatou programu?!

Základem stipendijního programu Firemní žáci je ojedinělé propojení teorie s praxí. Toho jsme docílili na základě spolupráce s téměř třemi desítkami nejvýznamnějších firem regionu. Základem tohoto partnerství je nejenom praxe žáků ve firmách, sladění učebních osnov s požadavky firem, ale také jedinečná podpora žáků po celou dobu studia. Ta vrcholí garancí pracovního místa.

Jaké výhody stipendijní program žákům nabízí?

Garance pracovního místa

Bezplatné obědy

Oborová stipendia

Prospěchová stipendia

Výše oborových stipendií


Doba pobírání oborového stipendia se rovná době závazku žáka vůči firmě (dle smlouvy žáka a firmy).

Aktualizace stipendijního programu k 1. 1. 2019 je platná pro smlouvy uzavřené mezi firmou a žákem od tohoto data.

Oborové stipendium - ročník
Výše stipendia
1. ročník
600 Kč
2. ročník
800 Kč
3. ročník
1 000 Kč
4. ročník
1 200 Kč

Výše prospěchových stipendií


Doba pobírání prospěchového stipendia se rovná době závazku žáka vůči firmě (dle smlouvy žáka a firmy).
* Pololetní prospěchové stipendium je vyplaceno jednorázově za pololetí.

Aktualizace stipendijního programu k 1. 1. 2019 je platná pro smlouvy uzavřené mezi firmou a žákem od tohoto data.

Pololetní prospěchové stipendium - průměr
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
do 1,3
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
do 1,5
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
do 1,7
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
do 2
4 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
do 2,5
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč

Jak se stát firemním žákem?


Kdy se můžeš stát firemním žákem?

Již od 1. ročníku studia na naší škole.

Nemáš vybranou firmu, ale chtěl bys pobírat oborové stipendium?

Žák má možnost v 1. ročníku pobírat oborové stipendium ve výši 300 Kč/měsíc. (Je nutné vyplnit Žádost o oborové stipendium pro žáky 1. ročníků.)

Na konci 1. ročníku se pak žák rozhoduje pro některou z partnerských firem a stává se Firemním žákem, který pobírá veškeré výhody uvedené výše. (Je nutné vyplnit Žádost o stipendijní program Firemní žáci.)

V případě, že se žák na konci 1. ročníku nerozhodne pro žádnou z firem, je povinen vrátit oborové stipendium v plné výši.

V rámci kterého oboru se můžeš stát firemním žákem?

V rámci maturitních oborů strojírenství a mechanik elektrotechnik a všech učebních oborů.

Jak se stát firemním žákem?
 • Vyber si firmu.
 • Vyplň žádost o stipendijní program.
 • Zanes formulář na sekretariát ředitele školy.
 • Vyčkej na zpracování žádosti.
Jak si správně vybrat firmu?

K tomu ti pomohou exkurze do firem, které škola pořádá ve spolupráci s partnerskými firmami během školního roku.

Žádost o oborové stipendium pro prváky
Žádost o stipendijní program Firemní žáci

Video ke stipendijnímu programu

  Které firmy jsou do stipendijního programu zapojeny?


  Jaká pracovní místa nabízí?

  Nabídka v příloze je platná pro školní rok 2022/2023.
  • Nabídka firem pro jednotlivé obory
  • Jak praxe ve firmě probíhá?

   V rámci učebních oborů může praxe probíhat ve firmě částečně již během 1. a 2. ročníku. Ve 3. ročníku žáci chodí na praxi do firmy pravidelně - po celou dobu školního roku.

   V případě maturitních oborů praxe probíhá částečně během 2., 3. a 4. ročníku.