PartneřiSpolupráce s vysokými školami

Mezinárodní splupráce

Partneři

Partneři pro stipendijní program Firemní žáci


Spolupráce s vysokými školami


Image
Image
Image
Image

Jsme fakultní školou UTB

Vysokoškolákem na střední

Možnost poznat prostředí vysoké školy zblízka - taková šance se nabízí našim studentům.

V loňském roce se SPŠOA stala historicky první FAKULTNÍ ŠKOLOU Fakulty managementu  a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Nyní škola tento prestižní statut rozšířila o další fakultu Baťovy univerzity - Fakultu aplikované informatiky. Stalo se tak při příležitosti 10. výročí vzniku fakulty. Tohoto slavnostního ceremoniálu se zúčastnila řada osobností ze školské sféry, včetně hejtmana pro Zlínský kraj Stanislava Mišáka.

V čem spolupráce spočívá?

Úzká spolupráce, představující propojení středoškolského a vysokoškolského studia, se zaměřuje především na podporu zájmu studentů středních škol o studium technického charakteru. Hlavními oblastmi zájmu jsou informatika, automatizace, kybernetika, elektrotechnika a bezpečnostní technologie.

Jaké jsou hlavní přínosy?

Díky tomuto aktivnímu partnerství mohou studenti SPŠOA absolvovat návštěvy a exkurze na fakultě, účastnit se přednášek, konferencí a workshopů nebo se spolu s ostatními vysokoškoláky zapojit  do studentských projektů. O chvíle vzrušení a zdravý dynamický náboj společných aktivit se dále postarají talentové soutěže či ročníkové projekty. Fakultní škola se dále rozvíjí také v oblasti praxe, výzkumu, výuky a poradenství.

Celá spolupráce tak má příznivé dopady na studenty středních škol, jejich pedagogy i celou společnost, která se potýká s trvalým deficitem technicky vzdělaných pracovníků.

Mezinárodní spolupráce

Image

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací.

Zdroj:  http://www.onairtogether.eu/ 

Comenius - Projekty Partnerství škol

Nabízejí žákům, studentům a učitelům z různých zemí možnost zpracovávat společně zajímavá témata související se životem v jednotlivých partnerských zemích a s výukou na daném typu škol. Jejich cílem je rozvoj osobnosti, jazykových dovedností a klíčových kompetencí všech účastníků projektu. O grant mohou požádat základní, mateřské a střední školy (včetně škol speciálních, uměleckých a odborných) zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci.

Zdroj:http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=19

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013 (Program celoživotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci.

Zdroj: http://www.naep.cz/

Kdo se může přihlásit do projektu?

Každý žák naší školy má možnost být součástí mezinárodního projektu. Poté co je projekt schválen NAEP, žáci jsou vyzváni k účasti na projektu. Nic však není zadarmo, tudíž každý zúčastněný žák musí spolupracovat a plnit úkoly, které jsou obsahem projektu. Za dobře vykonanou práci je odměněn návštěvou cizí země, při které poznává její kulturu, lidi a životní styl studentů zahraniční střední školy. Dostává příležitost si vyzkoušet své jazykové dovednosti v praxi. Veškeré náklady hradí Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.

Partneři školy a partneři pro
stipendijní program Firemní žáci

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Partneři školy a partněři pro
stipendijní program Firemní žáci

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image