Maturity


Maturitu skládáš ze společné a profilové části. Společná část bude čeština a pak buď cizí jazyk, či matematika – podle tvého výběru. Profilovou část tvoří český jazyk a 2 odborné předměty.

Termíny pro školní rok 2023/2024 ještě nebyly stanoveny, zatím se můžeš podívat, jak to probíhalo v loňském roce...


Přehled termínů 2023


Termín písemné práce z českého jazyka a literatury - 12. 4. 2023

Termín písemné práce z jazyka anglického - 17. 4. 2023

Termíny didaktických testů - 2. – 3. 5. 2023


Třída/počet

Uzavření absence

Uzavření klasifikace

Bloková výuka

Poslední zvonění

Praktická zkouška

Ústní MZ

Předseda komise

S4/26

24. 4.

25. 4.

26. a 27. 4.

28. 4.

19. - 20. 4.

16. - 19. 5.

Ing. Lidmila Zezulková

ME4A/22

24. 4.

25. 4.

26. a 27. 4.

28. 4.

5. - 9. 5.

16. - 19. 5.

Ing. František Petrů

ME4B/17

24. 4.

25. 4.

26. a 27. 4.

28. 4.

5. - 9. 5.

22. - 26. 5.

Ing. Jiří Váňa

P2/17

24. 4.

25. 4.

26. a 27. 4.

28. 4.

10. 5.

24. - 26. 5.

Ing. Jarmila Űberallová

VS4/24

24. 4.

25. 4.

26. a 27. 4.

28. 4.

5. 5.

22. - 24. 5.

Mgr. Andrea Brogowská

SC4/ 13

24. 4.

25. 4.

26. a 27. 4.

28. 4.

9. 5.

25. - 26. 5.

Mgr. Andrea Brogowská


Podoba maturitní zkoušky


Matematika / Cizí jazyk

  • informace

Délka didaktického testu z matematiky: 135 minut

Délka didaktického testu z cizího jazyka: 110 minut

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka

Profilová část

- český jazyk (slohová práce a ústní zkouška) - cizí jazyk, pokud si ho žák zvolil ve společné části (slohová práce a ústní zkouška) - 2 další profilové ústní zkoušky z odborných předmětů

Praktická zkouška

Praktická zkouška se zaměří na otestování praktických dovedností z tvého oboru.

Jestli potřebuješ poradit, obrať se na některého z učitelů

Zeptej se učitele