Maturity


Maturitu skládáš ze společné a profilové části. Společná část bude čeština a pak buď cizí jazyk, či matematika – podle tvého výběru. Profilovou část tvoří český jazyk a 2 odborné předměty.Přehled termínů 2024


Termín písemné práce z českého jazyka a literatury 10. 4. 2024

Termín písemné práce z jazyka anglického 16. 4. 2024

Termíny didaktických testů 2. – 6. 5. 2024


Třída/počet

Uzavření

absence

Uzavření

klasifikace

Bloková

výuka

Poslední

zvonění

Praktická zkouška

Ústní MZ

Předseda komise

S4/18

24. 4.

25. 4.

26. a 29. 4.

30. 4.   

18. 4.

21. - 23. 5.

Ing. Jarmila Űberallová

ME4A/22

24. 4.

25. 4.

26. a 29. 4.

30. 4.   

4. 4.

20. - 23. 5.

Ing. Jiří Váňa

ME4B/19

24. 4.

25. 4.

26. a 29. 4.

30. 4.   

5. 4.

27. - 30. 5.

Ing. František Petrů

P2/17

24. 4.

25. 4.

26. a 29. 4.

30. 4.   

9. 5.

28. - 30. 5.

Ing. Jana Šuchmová

VS4/19

24. 4.

25. 4.

26. a 29. 4.

30. 4.   

10. 5.

27. - 29. 5.

Mgr. Andrea Brogowská

SC4/ 18

24. 4.

25. 4.

26. a 29. 4.

30. 4.   

9. 5.

20. - 22. 5.

Mgr. Andrea Brogowská


Podoba maturitní zkoušky


Matematika / Cizí jazyk

  • informace

Délka didaktického testu z matematiky: 135 minut

Délka didaktického testu z cizího jazyka: 110 minut

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka

Profilová část

- český jazyk (slohová práce a ústní zkouška) - cizí jazyk, pokud si ho žák zvolil ve společné části (slohová práce a ústní zkouška) - 2 další profilové ústní zkoušky z odborných předmětů

Praktická zkouška

Praktická zkouška se zaměří na otestování praktických dovedností z tvého oboru.

Jestli potřebuješ poradit, obrať se na některého z učitelů

Zeptej se učitele